Tanıtıcı Bilgiler

T.C. Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı Türk Musikisi Yüksek Lisans Programı 2002-2003 Eğitim-Öğretim Bahar yarıyılında eğitime başlamıştır. Bu programla, musiki alanında akademik ve uygulamalı bir eğitim–öğretim planı hayata geçirilmektedir.

Türk Musikisi Yüksek Lisans programının amacı, ülkemizin geçmişten gelen musiki zenginliğini idrak eden ve bu zengin müzik geleneğini tutarlı bir şekilde geleceğe aktarmasını bilen nitelikli icracılar ve akademisyenler yetiştirmektir. Türk Musikisinin dünya platformunda kültürel zenginliğimizi yansıtan en önemli araçlardan biri olduğu bilinciyle, bu alanda kaliteli ve iyi yetişmiş sanatkârlar yetiştirmek bu programın temel amaçları arasında yer almaktadır.

Türk Musikisi Yüksek Lisans Programını;

• Müzik endüstrisinin tüm kollarını içeren özel ve kamu kuruluşlarının korolarında şef,

saz ve ses sanatçısı veya kompozitör gibi pozisyonlarda çalışmak isteyenler,

• Kamu ve özel kuruluşların eğitim kurumlarında eğitmen olarak çalışmak isteyenler,

• Sahne ve Kaset çalışmaları yapmak isteyenler,

• Akademik kariyer yapmak isteyenler tercih edebilirler.