Kayıt Koşulları

Kayıt Bilgileri:

Lisans derecesi almış olmak. Türk Musikisi programları için ALES'e girmiş olma koşulu aranmaz. Alan dışından gelen adaylara gereğine göre Bilimsel Hazırlık programı uygulanabilir. Bilimsel Hazırlık Programı bir veya iki yarıyıl sürelidir. Özel öğrenci statüsünde alınacak olan öğrenciler, o program için geçerli olan toplam kredi sayısının en çok % 50 ' sine karşılık gelen sayıda derse kayıt yaptırabilirler.

Kayıt İçin Gerekli Belgeler: 

Ön Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

• Diploma veya mezuniyet belgesi,

• Transkript,

• Erkek adaylardan askerlik durum belgesi,

• 2 adet fotoğraf,

• Nüfus kağıdı fotokopisi,

• Ön kayıt ücret makbuzu

Ön kayıt aşamasında ilgili belgelerin fotokopileri yeterlidir. 

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

• Diploma veya mezuniyet belgesi,

• Transkript,

• Erkek adaylardan askerlik durum belgesi,

• 10 adet fotoğraf,

• Nüfus sureti,

Kesin kayıtta ön kayıttaki belgelerin asılları istenecektir. 

Özel Öğrenci Statüsünde Kabul İçin Gerekli Belgeler:

Özel öğrencilerden diploma, transkript, nüfus sureti, 2 adet fotoğraf ve kayıt ücretini gösteren makbuz istenir.