Genel Bilgiler

Eğitim Dili: Eğitim dili Türkçe’dir. 

Eğitimin Süresi: Türk Musikisi Sanatta Yeterlik Programının tamamlama süresi, yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için azami altı yıl, lisans derecesiyle kabul edilenler için azami dokuz yıldır.

Ders Gün ve Saatleri:

Dersler hafta içi olup, özellikle zorunlu dersler saat 18.00 de başlamaktadır.

Eğitim Yeri:

Eğitim Fulya Yerleşkesi’nde yapılmaktadır.

Adres: Çiğdem Sok. no: 2/A Gayrettepe-İstanbul

Tel: (0 212) 288 69 69

Fax: (0 212) 288 69 59

Eposta: sbe@halic.edu.trinfo@halic.edu.tr  

Başvuru Dönemleri: 

Kayıtlarımız Güz ve Bahar Dönemi olmak üzere yılın iki ayrı periyodunda yapılmakta, gerekli koşulları taşıdığı saptanan adaylar mülakata alınmakta ve genel değerlendirme sonrası kesin kayıt hakkını kazanan öğrencilerimizin kayıt işlemleri bu dönemleri izleyen ilk hafta sonuna kadar tamamlanmaktadır.

İnternet sitemizin duyurular bölümünde kesin tarihler belirtilmektedir.

GÜZ DÖNEMİ

BAHAR DÖNEMİ

Başvuru Tarihleri

Ağustos

Başvuru Tarihleri

Ocak