Kayıt Koşulları

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Eşit Ağırlık (EA) Puan türünden en az 55 olan adaylar yüksek lisans programımıza başvurabilir. Programa kabul edilecek öğrenciler lisans not ortalaması ve mülakat sonucunda alınan puanlar üzerinden değerlendirilecektir. ALES puanı yeterli olmayan adaylar özel öğrenci olarak kabul edilebilir.

 

Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

 

Ön Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

 

• Diploma veya mezuniyet belgesi,

 

• Transkript,

 

• ALES sonuç belgesi (Tezsiz Programlar için gerekmemektedir.)

 

• Erkek adaylardan askerlik durum belgesi,

 

• 2 adet fotoğraf,

 

• Nüfus kağıdı fotokopisi,

 

• Ön kayıt ücret makbuzu

 

Ön kayıt aşamasında ilgili belgelerin fotokopileri yeterlidir.

 

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

 

• Diploma veya mezuniyet belgesi,

 

• Transkript,

 

• ALES sonuç belgesi (Tezsiz Programlar için gerekmemektedir.)

 

• Erkek adaylardan askerlik durum belgesi,

 

• 10 adet fotoğraf,

 

• Nüfus sureti,

 

Kesin kayıtta ön kayıttaki belgelerin asılları istenecektir.

 

Özel Öğrenci Statüsünde Kabul İçin Gerekli Belgeler:

 

Özel öğrencilerden diploma, transkript, nüfus sureti, 2 adet fotoğraf ve kayıt ücretini gösteren makbuz istenir.