Tanıtıcı Bilgiler

Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı Tiyatro Yüksek Lisans Programında, tiyatro alanında ileri düzeyde, kuramsal ve uygulamalı bir eğitim–öğretim amaçlanmaktadır.

 

Tiyatro Yüksek Lisans Programı, Tezli ve Tezsiz programlardan oluşmaktadır. Tezsiz Yüksek Lisans eğitiminin tamamlanabilmesi için, 10 ders (30 kredi) alındıktan sonra danışman nezaretinde bir “Dönem Projesi” hazırlanması gerekmektedir. Tezli Yüksek Lisans Programını tamamlayabilmek için ise, öğrencinin, 7 ders (21 kredi) ve “Seminer” dersini aldıktan sonra kendisine atanan danışman nezaretinde bir “Tez” çalışmasını tamamlaması gerekmektedir.

 

Tiyatro Yüksek Lisans Programı’nda, alanında saygın bir öğretim kadrosuyla yürütülen derslerde; öğrencilerin çok yönlü, entelektüel donanımı güçlü, farklı sanat disiplinleriyle etkileşim içinde olmasını hedefleyen ve sanatsal vizyonunu çağdaş tiyatronun ihtiyaçlarına uygun bir şekilde geliştiren bir eğitim modeli uygulanmaktadır.

 

Tiyatro Yüksek Lisans Programı’ndan mezun öğrencilerimiz üniversite veya ilgili kurumlarda akademisyen olarak; Devlet ya da Belediye tiyatroları gibi ödenekli kurumlarda, çeşitli özel tiyatrolarda ve sinema/TV sektöründe oyuncu olarak görev alabilmektedirler.