Kayıt Koşulları

Tiyatro Yüksek Lisans ve Bilimsel Hazırlık Programları Mülakat Sınavı İçin İstenenler

Yüksek Lisans ve Bilimsel Hazırlık Programlarında öğrenci olmak isteyen adayların Mülakat sınavı için en az bir adet tirad hazırlamaları gerekmektedir. Mülakata gelen adayların yanlarında 1 adet kimlik fotokopisi bulundurmaları gerekmektedir.

 

Kayıt Bilgileri: 

Tiyatro Yüksek Lisans Programına başvuru için oyunculuk alanında Lisans derecesi almış olmak şartı aranmaktadır. Oyunculuk alanı dışından başvuran adaylar, programı kazandıkları takdirde Bilimsel Hazırlık Programına katılırlar. Tiyatro Yüksek Lisans Programına başvuru için ALES'e girmiş olma koşulu aranmaz. Özel öğrenci statüsünde alınacak olan öğrenciler, o program için geçerli olan toplam kredi sayısının en çok % 50' sine karşılık gelen sayıda derse kayıt yaptırabilirler. 

 

Bilimsel Hazırlık Dönemi:

Programda özellikle Tiyatro alanlarının dışından gelen adayların altyapısını güçlendirmek için Bilimsel Hazırlık programı uygulanmaktadır. Bilimsel Hazırlık Programı bir veya iki yarıyıl sürelidir. Bilimsel Hazırlık dersleri, 3. ve 4. sınıf lisans derslerinden, adayın düzeyine göre belirlenerek seçilmektedir. 

 

Kayıt İçin Gerekli Belgeler: 

• Diploma veya mezuniyet belgesi,

• Transkript,

• Erkek adaylardan askerlik durum belgesi,

• 2 adet fotoğraf,

• Nüfus kağıdı fotokopisi,

• Ön kayıt ücret makbuzu

Ön kayıt aşamasında ilgili belgelerin fotokopileri yeterlidir. 

 

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

• Diploma veya mezuniyet belgesi,

• Transkript,

• Erkek adaylardan askerlik durum belgesi,

• 10 adet fotoğraf,

• Nüfus sureti,

Kesin kayıtta ön kayıttaki belgelerin asılları istenecektir. 

 

Özel Öğrenci Statüsünde Kabul İçin Gerekli Belgeler:

Özel öğrencilerden diploma, transkript, nüfus sureti, 2 adet fotoğraf ve kayıt ücretini gösteren makbuz istenir.