Kayıt Koşulları

Kayıt Bilgileri:

Tekstil ve Moda Tasarımı programı için ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz. Programa kabul edilecek öğrenciler lisans not ortalaması ve mülakat sonucunda alınan puanlar üzerinden değerlendirilir.

Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

Ön Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

• Diploma veya mezuniyet belgesi,

• Transkript,

• Erkek adaylardan askerlik durum belgesi,

• 2 adet fotoğraf,

• Nüfus kağıdı fotokopisi,

• Ön kayıt ücret makbuzu

Ön kayıt aşamasında ilgili belgelerin fotokopileri yeterlidir.

 

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

• Diploma veya mezuniyet belgesi,

• Transkript,

• Erkek adaylardan askerlik durum belgesi,

• 10 adet fotoğraf,

• Nüfus sureti,

Kesin kayıtta ön kayıttaki belgelerin asılları istenecektir. 

Özel Öğrenci Statüsünde Kabul İçin Gerekli Belgeler:

Özel öğrencilerden diploma, transkript, nüfus sureti, 2 adet fotoğraf ve kayıt ücretini gösteren makbuz istenir.