Genel Bilgiler

Eğitim Dili: Eğitim dili Türkçe’dir. 

Eğitimin Süresi: Tekstil ve Moda Tasarım Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programını tamamlama süresi tez/dönem projesi dahil azami üç yıldır.

Ders Gün ve Saatleri: Dersler hafta içi her gün saat 17.10’da başlar. 

Eğitim Yeri: Eğitim Fulya yerleşkesi’nde yapılmaktadır.

Adres: Çiğdem Sok. no: 2/A Gayrettepe-İstanbul

Tel: (0 212) 288 69 69

Fax: (0 212) 288 69 59

Eposta: sbe@halic.edu.tr - info@halic.edu.tr 

Başvuru Dönemleri:

İnternet sitemizin duyurular bölümünde kesin tarihler belirtilmektedir.

GÜZ DÖNEMİ

BAHAR DÖNEMİ

Başvuru Tarihleri

Ağustos

Başvuru Tarihleri

Ocak

Bilimsel Hazırlık Dönemi: Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Eğitim Fakültelerinin Tekstil alanları dışından gelen adaylara Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır. Her dönem kayıt öncesi ilan edilecektir. Bilimsel Hazırlık Programı bir veya iki yarıyıl sürelidir. Özel öğrenci statüsündeki öğrenciler, o program için geçerli olan toplam kredi sayısının en çok % 50 ' sine karşılık gelen sayıda derse kayıt yaptırabilirler.

Not: Bilimsel Hazırlık derslerine Ders Planları ve Ders İçerikleri bölümünde yer verilecektir.