Kayıt Koşulları

Kayıt Bilgileri:

 • Yüksek lisans derecesi almış olmak,
 • YDS’den en az 55 puan almış olmak veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir dil sınavdan buna eşdeğer bir puanın alınması,
 • ALES'e girmiş olma koşulu aranmaz.
 • Yabancı Dil puanı yeterli olmayan adaylar özel öğrenci olarak kabul edilebilir.
 • Özel öğrenci statüsünde alınacak olan öğrenciler, o program için geçerli olan toplam kredi sayısının en çok % 50 ' sine karşılık gelen sayıda derse kayıt yaptırabilirler.

Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

Ön Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

 • Diploma veya mezuniyet belgesi,
 • Transkript,
 • YDS sonuç belgesi,
 • Erkek adaylardan askerlik durum belgesi,
 • 2 adet fotoğraf,
 • Nüfus kâğıdı fotokopisi,
 • Ön kayıt ücret makbuzu

Ön kayıt aşamasında ilgili belgelerin fotokopileri yeterlidir.

 

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

 • Diploma veya mezuniyet belgesi,
 • Transkript,
 • YDS sonuç belgesi,
 • Erkek adaylardan askerlik durum belgesi,
 • 10 adet fotoğraf,
 • Nüfus sureti,

Kesin kayıtta ön kayıttaki belgelerin asılları istenecektir.

 

Özel Öğrenci Statüsünde Kabul İçin Gerekli Belgeler:

Özel öğrencilerden Yüksek lisans mezuniyet belgesi/diploması, transkript, nüfus sureti, 2 adet fotoğraf ve kayıt ücretini gösteren makbuz istenir.