Kayıt Koşulları

Kayıt Bilgileri:

Programa kabul edilecek öğrenciler Psikoloji Lisans diploması (Anadal) sahibi olanlar veya alan dışından olanlar arasından lisans not ortalaması ve mülakat sonucunda alınan puanlar üzerinden değerlendirilecektir. Programa başvuru için ALES puanı gerekmemektedir. Alan dışından başvuran ve kabul edilen öğrencilere Bilimsel Hazırlık programı uygulanır

Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

Ön Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

• Diploma veya mezuniyet belgesi,

• Transkript,

• Erkek adaylardan askerlik durum belgesi,

• 2 adet fotoğraf,

• Nüfus kağıdı fotokopisi,

• Ön kayıt ücret makbuzu

Ön kayıt aşamasında ilgili belgelerin fotokopileri yeterlidir. 

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

• Diploma veya mezuniyet belgesi,

• Transkript,

• Erkek adaylardan askerlik durum belgesi,

• 10 adet fotoğraf,

• Nüfus sureti,

Kesin kayıtta ön kayıttaki belgelerin asılları istenecektir. 

Özel Öğrenci Statüsünde Kabul İçin Gerekli Belgeler:

Özel öğrencilerden diploma, transkript, nüfus sureti, 2 adet fotoğraf ve kayıt ücretini gösteren makbuz istenir.