Ders Programları

Her yarıyılda uygulanacak ders programları Sosyal Bilimler Enstitüsü Kurulu tarafından onaylanır ve Öğrenci Bilgi Otomasyon sistemi aracılığıyla ilan edilir.