Kayıt Koşulları

Kayıt Bilgileri:

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Eşit Ağırlık (EA) Puan türünden en az 55 olan adaylar yüksek lisans programımıza başvurabilir. Programa kabul edilecek öğrenciler lisans not ortalaması ve mülakat sonucunda alınan puanlar üzerinden değerlendirilecektir. ALES puanı yeterli olmayan adaylar özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Tezsiz programlar için ALES belgesine gerek yoktur.

Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

Ön Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

Ön kayıtta istenen belgeler aşağıda sıralanmıştır:

- Diploma veya mezuniyet belgesi,

- Transkript,

- ALES sonuç belgesi,

- Erkek adaylardan askerlik durum belgesi,

- 2 adet fotoğraf,

- Nüfus kağıdı fotokopisi,

- Ön kayıt ücret makbuzu

Ön kayıt aşamasında ilgili belgelerin fotokopileri yeterlidir.

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

Kesin kayıtta ön kayıttaki belgelerin asılları istenecektir.

- Diploma veya mezuniyet belgesi,

- Transkript,

- ALES sonuç belgesi,

- Erkek adaylardan askerlik durum belgesi,

- 10 adet fotoğraf,

- Nüfus sureti,

Özel Öğrenci Statüsünde Kabul İçin Gerekli Belgeler:

Özel öğrencilerden diploma, transkript, nüfus sureti, 2 adet fotoğraf ve kayıt ücretini gösteren makbuz istenir.