Genel Bilgiler

Eğitim Dili: Eğitim dili Türkçe’dir.

Eğitimin Süresi: İşletme Yüksek Lisansı (Master) Programını Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programı olarak iki şekilde tamamlamak olanağı bulunmaktadır.

Tezli Program Süresi: 4 yarıyıl.

Dersler iki dönemde (dört yarıyıl) tamamlanmaktadır. Dört yarıyıllık süreye tez süresi dâhildir. Tüm yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciler daha kısa sürede (üç yarıyıl) programı tamamlayabilirler. Tez için 2 yarıyıl ek süre verilebilir.

Tezsiz Program Süresi: 6 yarıyıl.

Dersler üç dönemde (altı yarıyıl) tamamlanmaktadır. Altı yarıyıllık süreye Dönem Projesi süresi dâhildir. Tüm yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciler daha kısa sürede (üç yarıyıl) programı tamamlayabilirler.

Ders Gün ve Saatleri: Dersler haftanın günlerine yayılmış olarak 18.00–21.00 saatleri arasında hafta içi yapılmaktadır. Çalışanların ve sektörün çalışma koşulları dikkate alınarak ders saatlerinde ve günlerinde değişiklik yapılabilmektedir.

Eğitim Yeri: Eğitim Şişhane Yerleşkesi’nde yapılmaktadır.

Adres: Emek yemez Mah. Okçu Musa Cad. Şişhane Sk.

No:17 Şişhane-İstanbul Posta Kodu: 34420

Tel: (0212) 297 25 60 Fax: (0212) 297 31 44

Eposta: sbe@halic.edu.tr - info@halic.edu.tr

Başvuru Dönemleri:

Kayıtlarımız Sonbahar ve Bahar Dönemi olmak üzere yılın iki ayrı periyodunda yapılmaktadır. Başvurular Temmuz’dan Eylül’e kadar olan dönem ve Şubat aylarında yapılmakta, gerekli koşulları taşıdığı saptanan adaylar mülakata alınmakta ve genel değerlendirme sonrası kesin kayıt hakkını kazanan öğrencilerimizin kayıt işlemleri bu dönemleri izleyen ilk hafta sonuna kadar tamamlanmaktadır.

İnternet sitemizin duyurular bölümünde kesin tarihler belirtilmektedir.

GÜZ DÖNEMİ

BAHAR DÖNEMİ

Başvuru Tarihleri

Ağustos

Başvuru Tarihleri

Ocak

       

Bilimsel Hazırlık Dönemi:

İşletme ve İktisat alanı dışındaki alanlarda lisans derecesine sahip olan adayların Programı izleme konusunda karşılaşabilecekleri güçlükleri ortadan kaldırmak ve bir alt yapı oluşturmak amacıyla, transkripleri ve derslerinin içeriğine göre belirlenen bir Bilimsel Hazırlık Programına tabi tutulmaktadırlar. Temel işletmecilik derslerinin verildiği bu programın süresi en fazla iki yarıyıl olmakta, Bilimsel Hazırlık Programını tamamlayan öğrenciler yüksek lisans programına katılmaktadırlar.

Not: Bilimsel Hazırlık derslerine Ders Planları ve Ders İçerikleri bölümünde yer verilecektir.