Kayıt Koşulları

Kayıt Bilgileri: Güzel Sanatlar Fakülteleri veya Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar alanlarında lisans derecesi almış olmak yeterlidir. Programa başvuru için ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz. Programa kabul edilecek öğrenciler lisans not ortalaması ve mülakat sonucunda alınan puanlar üzerinden değerlendirilecektir.

Kayıt İçin Gerekli Belgeler: 

Ön Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

 • Diploma veya mezuniyet belgesi,
 • Transkript,
 • Erkek adaylardan askerlik durum belgesi,
 • 2 adet fotoğraf,
 • Nüfus kağıdı fotokopisi,
 • Ön kayıt ücret makbuzu

Ön kayıt aşamasında ilgili belgelerin fotokopileri yeterlidir. 

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

 • Diploma veya mezuniyet belgesi,
 • Transkript,
 • Erkek adaylardan askerlik durum belgesi,
 • 10 adet fotoğraf,
 • Nüfus sureti,

Kesin kayıtta ön kayıttaki belgelerin asılları istenecektir. 

Özel Öğrenci Statüsünde Kabul İçin Gerekli Belgeler:

Özel öğrencilerden diploma, transkript, nüfus sureti, 2 adet fotoğraf ve kayıt ücretini gösteren makbuz istenir.