Genel Bilgiler

Eğitim Dili: Eğitim dili Türkçe’dir. 

Eğitimin Süresi: Grafik Tasarım Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans programlarını tamamlama süresi, tez/dönem projesi süresi dahil olmak üzere, azami üç yıldır.

Ders Gün ve Saatleri: Dersler hafta içi her gün saat 17.10’da başlar.

Eğitim Yeri: Eğitim Fulya yerleşkesi’nde yapılmaktadır.

Adres: Çiğdem Sok. no: 2/A Gayrettepe-İstanbul

Tel: (0 212) 288 69 69

Fax: (0 212) 288 69 59

Eposta: sbe@halic.edu.tr - info@halic.edu.tr 

Başvuru Dönemleri: İnternet sitemizin duyurular bölümünde kesin tarihler belirtilmektedir.

GÜZ DÖNEMİ

BAHAR DÖNEMİ

Başvuru Tarihleri

Ağustos

Başvuru Tarihleri

Ocak

  

Bilimsel Hazırlık Dönemi: Alan dışından gelen adaylara bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. Bilimsel Hazırlık Programı bir veya iki yarıyıl sürelidir. Özel öğrenci statüsündeki öğrenciler, o program için geçerli olan toplam kredi sayısının en çok % 50 ' sine karşılık gelen sayıda derse kayıt yaptırabilirler.

Not: Bilimsel Hazırlık derslerine Ders Planları ve Ders İçerikleri bölümünde yer verilecektir.