Fotoğraf ve Video
2008-2009 Eğitim Öğretim yılında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Fotoğraf ve Video Anasanat Dalı'nda tezli ve tezsiz Fotoğraf ve Video Yüksek Lisans Programı eğitime başlamıştır.

Tanıtıcı Bilgiler

Fotoğraf ve Video Yüksek Lisans Programı, 2008-2009 Eğitim Öğretim yılında Tezli ve Tezsiz programlar ile eğitime başlamıştır.

Yüksek Lisans Programı, dört yıllık lisans eğitimleri boyunca, teknik ve teorik olarak fotoğraf, görsel kültür, video ve sinema konusunda yaratıcı ve uygulayıcı bir eğitim gören öğrencileri, ya da aldığı farklı disiplindeki eğitimi, fotoğraf ve video konularında derinleştirmeyi amaçlayan kişileri hedeflemektedir. Hedef; adayların uzmanlaşmayı düşündükleri konularda, bilgilerini ve yaratıcı yönlerini geliştirerek, yeni yaratı süreçlerine ve akademik çalışmalara yönelmelerini sağlamaktır.

Görsel yaratı süreçlerinin ve teknolojinin etkin bir rol oynadığı çağımızda fotoğraf ve video, teknolojik değişime paralel olarak hızla gelişmektedir. Bu nedenle, her geçen gün farklı iş olanakları oluşmaktadır.

Fotoğraf ve Video Programı Yüksek Programını;

• İletişim ve Basın yayın, Reklam, Matbaacılık..vb. sektörlerinde yönetmen, görüntü yönetmeni, senarist, yapımcı vb pozisyonlarda çalışmak ve yükselmek isteyenler,

• Serbest fotoğrafçılık yapmak isteyenler,

• Tezli Yüksek Lisans Programından mezun olup, akademik kariyer yapmak isteyenler tercih edebilirler.