Fotoğraf ve Video
2008-2009 Eğitim Öğretim yılında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Fotoğraf ve Video Anasanat Dalı'nda tezli ve tezsiz Fotoğraf ve Video Yüksek Lisans Programı eğitime başlamıştır.

Kayıt Koşulları

Kayıt Bilgileri:

Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

Ön Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

 • Diploma veya mezuniyet belgesi,
 • Transkript,
 • Erkek adaylardan askerlik durum belgesi,
 • 2 adet fotoğraf,
 • Nüfus kâğıdı fotokopisi,
 • Ön kayıt ücret makbuzu

Ön kayıt aşamasında ilgili belgelerin fotokopileri yeterlidir.

 

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

 • Diploma veya mezuniyet belgesi,
 • Transkript,
 • Erkek adaylardan askerlik durum belgesi,
 • 10 adet fotoğraf,
 • Nüfus sureti,

Kesin kayıtta ön kayıttaki belgelerin asılları istenecektir.

 

Özel Öğrenci Statüsünde Kabul İçin Gerekli Belgeler:

Özel öğrencilerden diploma, transkript, nüfus sureti, 2 adet fotoğraf ve kayıt ücretini gösteren makbuz istenir.