Tanıtıcı Bilgiler

Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans Programını; Lisans eğitimlerini İşletmecilik, İktisadi ve İdari Bilimler alanlarında yapmış olanlar, farklı lisans alanlarından mezun olmuş ve gerek kamu gerekse özel sektörde meslek arayanlar ve bir mesleğe sahip olup da çalıştıkları alanlarda kariyerlerini ilerletmek isteyen lisans mezunları, bilgi ve yeteneklerini arttırmak veya geliştirmek isteyen deneyimli özel ve kamu sektörü yöneticileri, akademik kariyer yapmak isteyenler seçebilirler.

Programın amacı ulusal ve uluslararası düzeyde bankacılık ve finans kurumların ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde; öngörülü, kaliteli ve çağdaş uzmanların yetiştirilmesidir.

Programın kapsamı teorik gelişmelerle sınırlı kalmamakta, piyasa uygulamalarına yönelik örnek çalışmalara yer verilerek pratik çözüm önerilerinin tartışılması sağlanarak, en son ve çağdaş finansal teknikleri kullanılarak öğrencilere mesleki gelişme olanağı sunmaktır. Program, banka ve finans sektöründe duyulan uzman eksikliğini gidererek, her türlü işletmenin daha başarılı yönetilmesi için finansal sorunlara yönelik gerekli altyapının ve finansal araçların, politika ve stratejilerin oluşturulmasını hedeflemiştir. Bu nedenle program, bankacılık ve finans alanına yönelik tüm temel ve çağdaş dersleri içermektedir.

Program konu itibariyle kamu ve/veya özel sektör finans kuruluşlarında çalışanlarını destekleyici niteliktedir.