Genel Bilgiler

Eğitim Dili: Eğitim dili Türkçe’dir. 

Eğitimin Süresi: Bankacılık ve Finans Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarını tamamlama süresi, tez/ dönem projesi dâhil olmak üzere azami üç yıldır.

Ders Gün ve Saatleri: Dersler haftanın günlerine yayılmış olarak 19:00–22:00 saatleri arasında hafta içi yapılmaktadır. Çalışanların ve sektörün çalışma koşulları dikkate alınarak ders saatlerinde ve günlerinde değişiklik yapılabilmektedir. 

Eğitim Yeri:

Eğitim SütlüceYerleşkesi’nde yapılmaktadır.

Adres : Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 82 Beyoğlu - İSTANBUL
​Telefon : (0 212) 924 24 44  - 444 2542

E-posta: sbe@halic.edu.tr - info@halic.edu.tr 

Başvuru Dönemleri:

Kayıtlarımız Güz ve Bahar Dönemi olmak üzere yılın iki ayrı periyodunda yapılmaktadır. Başvurular Ağustos ve Ocak aylarında yapılmakta, gerekli koşulları taşıdığı saptanan adaylar mülakata alınmakta ve genel değerlendirme sonrası kesin kayıt hakkını kazanan öğrencilerimizin kayıt işlemleri bu dönemleri izleyen ilk hafta sonuna kadar tamamlanmaktadır.

İnternet sitemizin duyurular bölümünde kesin tarihler belirtilmektedir.

Bilimsel Hazırlık Dönemi

 İşletme ve İktisat alanı dışındaki alanlarda lisans derecesine sahip olan adayların Programı izleme konusunda karşılaşabilecekleri güçlükleri ortadan kaldırmak ve bir alt yapı oluşturmak amacıyla, transkriptleri ve derslerinin içeriğine göre belirlenen bir Bilimsel Hazırlık Programına tabi tutulmaktadırlar. Temel işletmecilik derslerinin verildiği bu programın süresi en fazla iki yarıyıl olmakta, Bilimsel Hazırlık Programını tamamlayan öğrenciler yüksek lisans programına katılmaktadırlar. 400 kodlu olan Bilimsel Hazırlık dersleri, Ders İçerikleri alt başlığında yer almaktadır.

 

Not: Bilimsel Hazırlık derslerine Ders Planları ve Ders İçerikleri bölümünde yer verilecektir.