Müfredat

HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI
2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜFREDATI  

BK BSN Ders Adı T U L TK AKTS S YY Türü
HEE 565 Hemşirelikte Temel Kavramlar 2     2 4 0 0 Zorunlu
HEE 567 Sağlığın Tanılaması ve Değerlendirilmesi 2     2 7 0 0 Zorunlu
HEM 502 Sağlık Mevzuatı 2     2 4 0 0 Zorunlu
HEC 551 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği I 2 2   3 8 0 0 Seçmeli 
HEC 552 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği II 2 4   4 8 0 0 Seçmeli 
HEÇ 555 Çocuk Sağlığı Hemşireliği 2     2 8 0 0 Seçmeli 
HEÇ 557 Çocukta Büyüme ve Gelişme 2     2 5 0 0 Seçmeli 
HEÇ 556 Çocuk Hastalıkları Hemşireliği 2 2   3 8 0 0 Seçmeli 
HED 561 İç Hastalıkları Hemşireliği I 4 2   5 15 0 0 Seçmeli 
HED 560 İç Hastalıkları Hemşireliği II 4 4   6 15 0 0 Seçmeli 
HEE 563 Hemşirelik Esasları I 2     2 10 0 0 Seçmeli 
HEE 564 Hemşirelik Esasları II 2 6   5 10 0 0 Seçmeli 
HEH 569 Halk Sağlığı Hemşireliği I 2 2   3 8 0 0 Seçmeli 
HEH 568 Halk Sağlığı Hemşireliği II 2     2 8 0 0 Seçmeli 
HEK 577 Perinatoloji Hemşireliği I 2     2 6 0 0 Seçmeli 
HEK 574 Perinatoloji Hemşireliği II 2 2   3 6 0 0 Seçmeli 
HEP 585 Psikiyatri Hemşireliği I 2 2   3 8 0 0 Seçmeli 
HEP 582 Psikiyatri Hemşireliği II 2     2 8 0 0 Seçmeli 
                     
BK BSN Ders Adı T U L TK AKTS S YY Türü
HEM 601 Hemşirelikte Kuramcılar ve Kuram Geliştirme 3     3 15 1 1-2 Zorunlu
HEM 661 Kanıta Dayalı Hemşirelik 2     2 15 1 1-2 Zorunlu
HEM 605 İleri Bioistatistik 2     2 15 2 1-2 Zorunlu
HEM 607 Sağlık Politikaları ve Hemşirelik 2     2 15 2 1-2 Zorunlu
HEM 603 Bilim Tarihi ve Felsefesi 2     2 15 1 1-2 Seçmeli
HEC 651 İleri Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği I 2 4   4 15 1 1-2 Seçmeli
HEC 652 İleri Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği II 2 4   4 15 1 1-2 Seçmeli
HEÇ 653 İleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği I 2 2   3 15 1 1-2 Seçmeli
HEÇ 654 İleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği II 2 4   4 15 1 1-2 Seçmeli
HEÇ 675 Özürlü Çocuk ve Çocuk İstismarı 2     2 15 2 1-2 Seçmeli
HED 655 İleri İç Hastalıkları Hemşireliği I 2 4   4 15 1 1-2 Seçmeli
HED 666 İleri İç Hastalıkları Hemşireliği II 2 4   4 15 1 1-2 Seçmeli
HED 667 Yetişkin ve Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği 2 2   3 15 1 1-2 Seçmeli
HEE 656 İleri Hemşirelik Esasları II 2 8   6 15 1 1-2 Seçmeli
HEE 657 İleri Hemşirelik Esasları I 2     2 15 1 1-2 Seçmeli
HEH 658 İleri Halk Sağlığı Hemşireliği II 2     2 15 1 1-2 Seçmeli
HEH 665 İleri Halk Sağlığı Hemşireliği I 2 4   4 15 1 1-2 Seçmeli
HEH 677 Çevre Sağlığı Hemşireliği 2 4   4 15 1 1-2 Seçmeli
HEK 659 İleri Kadın Sağlığı Hemşirleği 2 4   4 15 1 1-2 Seçmeli
HEK 664 İleri Perinatoloji ve Perinatal Eğitim Hemşireliği 2 4   4 15 1 1-2 Seçmeli
HEK 679 Cinsellik ve Cinsel Sağlık 2     2 15 2 1-2 Seçmeli
HEM 604 Kültürlerarası Hemşirelik ve Değerler 2     2 15 2 1-2 Seçmeli
HEM 606 Temel Genetik 2     2 15 2 1-2 Seçmeli
HEM 683 Geriatri Hemşireliği 2     2 15 2 1-2 Seçmeli
HEM 685 Hemşirirelikte Sistematik Yaklaşımlar 2     2 15 2 1-2 Seçmeli
HEM 687 Onkoloji Hemşireliği 2     2 15 2 1-2 Seçmeli
HEP 663 İleri Psikiyatri Hemşireliği I 2 2   3 15 1 1-2 Seçmeli
HEP 668 Davranış Nörobiyolojisi 2     2 15 1 1-2 Seçmeli
HEP 670 İleri Psikiyatri Hemşireliği II 2     2 15 1 1-2 Seçmeli
HEP 672 İleri Ruh Sağlığı Hemşireliği 2 2   3 15 1 1-2 Seçmeli
HEM 690 Seminer         10 1 2 Zorunlu
DOC 698 Yeterlik Sınavı       0 50 2 4 Zorunlu
HEM 699 Doktora Tezi       0 60 4 4 Zorunlu