Genel Bilgi

Bu programın amacı Hastane ve Sağlık Kuruluşları Yönetimi alanında eğitim vererek, çağdaş sağlık kurumları yönetimi konusunda yeterli düzeye ulaşmış, kendi alanında gelişmeye açık, birlikte çalıştığı kişilerle diyalog kurabilen, gerektiğinde bağımsız, gerektiğinde ortak çalışmanın gereklerini yerine getirebilen sorumluluk sahibi, bilgili, aydın, etik kurallara bağlılığı ilke edinmiş uzmanlar yetiştirmektir.

Hastane ve Sağlık Kuruluşları Yönetimi mezunları sağlık sektörünün çeşitli düzeylerinde yönetici pozisyonlarında çalışabilmektedirler. Sağlık Bakanlığı’na bağlı teşkilatlarda, özel ve kamu hastanelerinde, Sosyal Güvenlik Kurumunda, diğer kamu ve özel hastaneler ve sağlık kuruluşlarında, özel sigorta şirketlerinde, ilaç şirketlerinde ve diğer sağlık kuruluşlarında görev alabilirler.

Eğitim Dili:  Eğitim dili Türkçe’dir.

Eğitimin Süresi: Hastane ve Sağlık Kuruluşları Yönetimi Yüksek Lisans Programlarının her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın tez/ dönem projesi dâhil azami süreleri;  Tezli Yüksek Lisans Programı için altı yarıyıl ve Tezsiz Yüksek Lisans için üç yarıyıldır.

Ders Gün ve Saatleri: Dersler haftanın günlerine yayılmış olarak genellikle 19.00–22.00 saatleri arasında hafta içi yapılmaktadır. Çalışanların ve sektörün çalışma koşulları dikkate alınarak ders saatlerinde ve günlerinde değişiklik yapılabilmektedir.

Eğitim Yeri: Eğitim Sütlüce Yerleşkesinde yapılmaktadır.

Adres: Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 82 Beyoğlu - İSTANBUL

​Telefon : (0 212) 924 24 44  - 444 2542

Başvuru Dönemleri: Kayıtlarımız Güz ve Bahar Dönemi olmak üzere yılın iki ayrı periyodunda yapılmaktadır. Başvurular Ağustos ve Ocak aylarında yapılmakta, gerekli koşulları taşıdığı saptanan adaylar mülakata alınmakta ve genel değerlendirme sonrası kesin kayıt hakkını kazanan öğrencilerimizin kayıt işlemleri bu dönemleri izleyen ilk hafta sonuna kadar tamamlanmaktadır.

Başvuru Tarihleri:

Güz Dönemi Ağustos

Bahar Dönemi Ocak

İnternet sitemizin duyurular bölümünde kesin tarihler belirtilmektedir.

Bilimsel Hazırlık Dönemi:

İşletme ve İktisat alanı dışındaki alanlarda lisans derecesine sahip olan adayların Programı izleme konusunda karşılaşabilecekleri güçlükleri ortadan kaldırmak ve bir alt yapı oluşturmak amacıyla, transkriptleri ve derslerinin içeriğine göre belirlenen bir Bilimsel Hazırlık Programına tabi tutulmaktadırlar. Temel işletmecilik derslerinin verildiği bu programın süresi en fazla iki yarıyıl olmakta, Bilimsel Hazırlık Programını tamamlayan öğrenciler yüksek lisans programına katılmaktadırlar.

Giriş Bilgileri:

Hastane ve Sağlık Kuruluşları Yönetimi Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı Başvuru ve Kayıt Koşulları:

  • Dört yıllık lisans diplomasına sahip olmak
  • Tezli program için (ALES) Eşit Ağırlık (EA) puan türünden en az 55 puan almış olmak.
  • Alan dışından gelen öğrencilere Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır.
  • Tezsiz program da ALES şartı aranmaz.