Beden Eğitimi ve Spor
Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı (Tezli)

Genel Bilgi

Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde ilk kez kurulan ve eğitimi başlatılan Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalında, Spor Bilimleri ve ilgili diğer bilim dallarında lisans mezunlarına bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel olarak yeni bilgi üretimini ve araştırmayı içeren bir lisansüstü eğitim programı uygulanmaktadır.

Multidisipliner bir alan olan spor bilimleri alanında verilen bu lisansüstü eğitimde spor sektöründe eleman ihtiyacı bulunan çeşitli alanlarda öğrenciler hazırladıkları tezlerle kendilerini en iyi şekilde yetiştirerek spor sektöründe kaliteli bir insan kaynağının oluşmasına ve spor bilimleri alanına katkı sağlayacaklardır.