Genel Bilgi

Programın Amacı

Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı Mimarlık Anabilim Dalımızın yürütmekte olduğu yüksek lisans programları, lisans eğitimlerini tamamlamış öğrencilere mimarlık alanında daha geniş kapsamlı çalışmalar ve araştırmalar yaparak mesleki anlamda gelişme olanağı sağlar. Bu program hem meslek pratiğinin içinde yer alan hem de akademik hayata adım atmak isteyen öğrencilerin mesleki yetkinliğini üst düzeye taşımasını hedefler. Öğrenciler konularında uzman profesyonel kadro öncülüğünde, kapsamlı araştırma yöntemleri ve teknikleri kullanarak Anabilim dalımızın desteklediği konularda ayrıntılı bilgiye ulaşmak, özümsemek ve çağımızın koşullarına ve gereklerine uygun deneyimler kazanırlar. Mesleklerinde bu konularda uzmanlaşan öğrenciler başarılı olmalarını destekleyici donanım ve güvenli kişiliklere sahip olurlar. Geleceğin meslek insanları olmak yanında gerçek birer entelektüel olarak, yalnız bugünün koşullarında değil, gelecekte de bugün öngörülmeyen sorunlarla başa çıkabilecek şekilde eğitilirler. Meslek eğitimleri yanında yoğun mimarlık kültürü ve genel kültür gibi, ekonomik sistemler, bilimsel yöntemler, felsefi ve sanatsal gelişmeler konuları da ele alınır. Mimarlık ile sosyal düzlemlerin ilişkileri özellikle işlenerek, mimarın işlevlerini, mimarlık etiğini, mimarın toplumsal sorumluluklarını anlama ve ortaya koyma bilinci geliştirmek de programımızın hedefleri arasındadır.

Tezli yüksek lisans programında en az 21 kredi ders, 1 seminer ve tez; tezsiz yüksek lisans programında en az 30 kredi ders, 1 seminer ve bir dönem projesi yürüterek başarılı olan öğrenciler yükek lisans diploması almaya hak kazanırlar. Konuların kuramsal olarak işlendiği, pratik çalışmalar ve araştırmalarla desteklendiği eğitimde; mimarlık alanının temel prensipleri kapsamında, geniş bir disiplin yelpazesinde dersler ile öğrencilerin uzmanlaşmasını mümkün kılar. Eğitim sürecine gerçek dünya ile karşılaşmayı sağlayan sektörel geziler, araştırmalar ve stajlar da katkı sağlar.

Özel sektörde, kamuda ve üniversitelerde iş imkânları mümkün olan yüksek lisans mezunlarımız,  eğitimlerinde mimarlık bilgi teknolojileri, yapım ve uygulama yöntemleri, çağdaş mimarlık tarihi ve kuramları ve tasarım yöntemleri gibi konularda aldıkları mesleki bilgilerle donanmış olarak, ulusal ve uluslararası ölçekte birçok kurumda, şantiyelerde ve mimarlık ofislerinde uzmanlık alanlarına göre üst düzey görevler alabilirler. Ayrıca üniversitemiz başta olmak üzere, yurtdışı ve diğer yurtiçi üniversitelerde mimarlığın doktora programlarına girip üniversitelerde akademisyen olma imkânı elde ederler.