Genel Bilgi

Makine mühendisliği; temel fizik prensipleri ve malzeme teknolojileri kullanarak mekanik sistemlerin tasarım, analiz, imalat ve bakımı ile ilgili çalışmalar yapan ve fiziksel olay ve durumları matematiksel olarak modellemek suretiyle problemlere analitik çözümler sunabilen mühendislik dalıdır. Makine mühendisliği lisans eğitim-öğretim programında sanayi ve araştırma kurumlarında tasarım, üretim ve uygulama çalışmalarında başarı ile görev alabilecek, takım çalışmasına yatkın, sosyal, ekonomi ve mesleki etik bilincine sahip ve çevreye duyarlı mühendisler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Yüksek lisans programının amacı ise hızla gelişen bilim ve teknolojinin gerektirdiği bilgiyi sağlamak, araştırma ve geliştirme yeteneğine sahip yüksek mühendisler yetiştirmektir.  Bu programda öğrenim gören mühendisler, lisansüstü düzeyde yeterli sayıda ders aldıktan sonra özgün bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmaları yaparak ulusal ve uluslararası alanlarda karşılaşılan bilimsel ve teknolojik problemlere çözüm üretebilecek bilgi ve beceriye sahip olurlar.