Genel Bilgi

Endüstri Ürünleri Tasarımı, endüstriyel yöntemlerle üretilen her türlü nesnenin, tasarım, uygulama ve yönetim evrelerinde yer alan bir meslek dalıdır. Görevi, kişiye her yönü ile daha iyi bir çevre için kurucu öğelerin tasarlanması olan endüstri ürünleri tasarımcısı, elindeki tüm teknik olanaklar ve kendi düşün zenginliği ile ürün kullanıcısı olarak bireyin yapı düşünce ve gereksinimlerine en uygun tasarımları gerçekleştiren uzman kişidir. Teknik ile sanatı birlikte kullanır. Avrupa Birliği ile uyum sürecinde olan ülkemizde uzman endüstri ürünleri tasarımcısına büyük ihtiyaç olduğu açıktır. Bu kapsamda Endüstri Ürünleri Tasarımı yüksek lisans programı, Türkiye endüstrisinin bugün ve gelecekteki istek ve gereksinimlerine cevap verebilecek, özgün düşünceli, çağdaş tasarımcılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Endüstri Ürünleri Tasarımı yüksek lisans programının interdisipliner niteliği, programın araştırma ve uygulama alanlarında endüstri ile ilişkilerinin kurulması konusunda önemlidir. Endüstri ürünleri tasarımı yüksek lisans programında zorunlu olarak verilmesi önerilen proje dersleri ile öğrenci, endüstride karşısına çıkacak tasarlama, üretim ve pazarlama sorunlarına karşı hazırlanmakta olup niteliği ve kadrosu açısından diğer yüksek lisans programlarından farklılaşmaktadır.

Türkiye’de ilk kez ‘Endüstri Tasarımı Bölümü’nü 1971 yılında Güzel Sanatlar Akademisi’ne bağlı olarak biçimlendirilen ‘Uygulamalı Endüstri Sanatları Yüksek Okulu’nda (U.E.S.Y.O) kuran ve 1982 yılında Akademi’nin temelleri üzerine kurulan ‘Mimar Sinan Üniversitesi’ Mimarlık Fakültesi’ndeki, ‘Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’ başkanı, 1979 yılında kurulan ‘Endüstri Tasarımı Araştırma ve Yayın Enstitüsü’ (E.T.A.Y.E) başkanı ve daha sonra Mimar Sinan Üniversitesi’nde 2000 yılında kurulan Endüstri Tasarımı Araştırma Merkezi’nin ( E.T.A.M.) kurucusu ve müdürü olarak görev yapmış olan ayrıca ülkemizde bu eğitimin yaygınlaştırılmasında çok önemli katkıları bulunan Prof. Dr. Önder  Küçükerman’ın üniversitemizin tam zamanlı /kadrolu öğretim üyesi ve bu programın yürütücüsü olması yüksek lisans eğitimimizin önemli bir yapıtaşını oluşturmaktadır.

Endüstri Ürünleri Tasarımı Yüksek Lisans Programına;

Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans programına katılacak öğrenciler, Endüstri Ürünleri Tasarımı, İç Mimarlık, Mimarlık, Makine Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği dallarından lisans diplomasına sahip olmak koşuluyla Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından atanan bir komisyon tarafından yapılan mülakat ve değerlendirmelere göre seçileceklerdir.

Asgari 3 yarıyıl süren Endüstri Ürünleri Tasarımı Tezli Yüksek Lisans eğitiminde, öğrencilerin zorunlu olarak belirtilen derslerden başarılı olmaları ve araştırmalarına bağlı olarak özgün bir tez ve uygulama hazırlamaları gerekmektedir. Asgari 3 yarıyıl süren Endüstri Ürünleri Tasarımı Tezsiz Yüksek Lisans eğitiminde ise, öğrencilerin zorunlu olarak belirtilen derslerden başarılı olmaları ve araştırmalarına bağlı olarak dönem projesi hazırlamaları gerekmektedir.

Başvuru;

Güz ve Bahar Dönemi olmak üzere yılın iki ayrı akademik döneminde yapılmaktadır. Gerekli koşulları taşıdığı belirlenen adaylar mülakata alınmakta ve genel değerlendirme sonrası kesin kayıt hakkını kazanmaktadır. Kesin tarihler internet sitemizin duyurular bölümünde belirtilmektedir.