Ders İçerikleri

T.C. HALİÇ ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ZORUNLU DERS İÇERİKLERİ

2016-2017

Kredi: (Teori-Lab-Uygulama) TK, AKTS: 240

 

* ZORUNLU DERSLER:

ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I (2-0-0) 2, AKTS: 2

Dersle ilgili uyulması gereken hususlar, Tarih, Tarih Bilim, Islahat, Tekamül, İhtilal, İnkılap, Batılılaşma, Çağdaşlaşma, Emperyalizm, Atatürk'ün İnkılap anlayışı, Türk İnkılabı Hakkında Genel Bilgiler, Osmanlı İmparatorluğunun Yıkılış Dönemi, II. Meşrutiyet ve Osmanlı'da Fikir Akımları, Meşrutiyet Dönemi Savaşları, Trablusgarp, 1. ve 2. Balkan Savaşları ve Çıkarılacak Sonuçlar, 1. Dünya Savaşı Nedenleri, Osmanlı İmparatorluğunun Savaşa Girişi, Cephe Savaşları, Kafkas, Irak, Kanal Cepheler, Çanakkale Cephesi, Kara Savaşları, Gizli Antlaşmalar, Mondros Ateşkes Antlaşması ve sonuçları, Mondros Sonrası Genel Durum ve Cemiyetler, Mustafa Kemal'in Samsun'a Çıkışı ve Teşkilatlandırma Faaliyetleri, Amasya Genelgesi, Kongreler, Erzurum ve Sivas Kongreleri, Başlıca Ayaklanmalar, İstanbul'un İşgali, Misak-ı Milli Kararları, TBMM’nin Açılması ve Sevr Antlaşması ve Sonuçları.

BİM111 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I (2-2-0) 3, AKTS: 5

Bilgisayar ve bilgisayar kullanımı ile ilgili temel ve pratik bilgiler. Konuların içeriği yazılım (software) ve donanım (hardware) elemanlarını da kapsamaktadır. Bilgisayarın yapısı: CPU, bellek ve çevresel birimler (peripheral). Bilgisayar yazılımı ile çalışma: işletim sistemleri, klasörler, dosyalar, dosya türleri, komutları, yazım dosyaları, kullanıcı programları ve paket yazılımlar. Makine birliği ve üst düzey diller. İç veri temsili, tam sayılar, gerçek sayılar, simgeler. Problem çözümü ve algoritma tasarımı. Program yapıları. Ardışıklık, seçme ve yineleme (iterasyon). Sahte-kod, akış şemaları ve diğer teknikler. Bilgisayar-destekli tasarım üzerinde pratik çalışma, çizim araçları, bilimsel ve mühendislik yazılımlar, ve işletim sistemi kullanımı, editörler, kelime işlemcileri, spreadsheets ve veritabanları da dahil olmak üzere diğer ortak paketler.

FİZ101 FİZİK I (3-2-0) 4, AKTS: 6

Vektörler, katı cismin dengesi, doğrusal hareket, Newton komutları, iş ve enerji impuls ve momentum açısal hareket, Harmonik hareketler, titreşen cisimler, Cisimlerin mekanik özellikleri.

İNG101 İNGİLİZCE I (3-0-0) 3, AKTS: 3

Öğrencilerin İngilizce hazırlık yılı içerisinde getirilmiş olduğu "iyi" İngilizce düzeyinin geliştirilerek, girdikleri uluslararası topluluklarda kendilerini mesleki ve toplumsal alanda ifade edebilme ve iş alanında ihtiyaç duyabilecekleri çeşitli konuşma ve yazı tekniklerini onlara kazandırmak hedeflenmiştir.

MAT113 LİNEER CEBİR (3-0-0) 3, AKTS: 4

Doğrusal denklem sistemler, determinantlar ve özellikleri. Matrisler. Matris özellikleri ve cebirsel işlemleri, ters matrisler. Euclidian uzayı, doğrusal dönüşümler. Karakteristik denklem, özdeğerler ve vektörler. Cayley-Hamilton teoremi. Matris fonksiyonları.

MAT115 MATEMATİK I (5-0-0) 4, AKTS: 6

Fonksiyon, limit, süreklilik. Türev ve uygulamaları. Ortalama değer teoremi ve uygulamaları. Belirli integral. Belirsiz integral. Logaritmik, üstsel fonksiyonları, Ters trigonometrik fonksiyonlar ve türevleri. L'Hopital Kuralı.

TDB101 TÜRK DİLİ I (2-0-0) 2, AKTS: 2

Türkçenin temel kuralları doğrultusunda başarılı yazılı ve sözlü anlatımlar yapabilme becerisi kazandırma; edebi yazı türlerinin özellikleriyle tanıtmak ve sevdirmek; yaşamda sık kullanılan yazı türlerini öğretmek için gerekli bilgilerin verilmesi ve uygulamaların yapılması dersin temel amacıdır. Edebi yazı türleri: öykü, roman, deneme, makale, köşe yazısı, mektup, eleştiri. Güncel yazışmalar: Rapor, tutanak, dilekçe, özgeçmiş.

ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II (2-0-0) 2, AKTS: 2

Atatürk önderliğinde Türk Ulusunun bütün kurumları ve değerleriyle Çağdaş Uygarlığa geçişi, Atatürk dönemi Türkiye'nin iç ve dış politikası ile hedeflerini kavratmak, Atatürk ilkelerinin oluşturduğu bilinci kazandırmak, Türk inkılabının ve onun mimarı Atatürk'ün önemini değerlendirmek ve benimsemesini sağlamak.

EEM102 DEVRE TEORİSİ I (4-0-0) 3, AKTS: 5

Mühendislik mesleğini genel olarak, elektrik ve elektronik mühendisliğini ise özel olarak tanıtmayı amaçlayan bir yönlendirme dersidir. Yığın (Lumped) devreler, devre elemanları, Ohm kanunu, Kirchoff yasaları, Devre analiz teknikleri, düğüm ve çevre metotları, devre teoremleri, Thévenin vesüperpozisyon teoremi.

EEM104 ELEKTRİK DEVRELERİ LAB. I (0-4-0) 2, AKTS: 4

Ampermetre ve voltmetrenin doğru ve alternatif akım devrelerinde kullanılmasını, elektriksel büyüklükleri ölçme yöntemlerini, elektrik devre elemanlarının tanıtımını ve kullanılmasını, pasif elektrik devrelerinin deneysel olarak kurulması, Wheatstone Köprüsü, Direnç Elemanları.

FİZ102 FİZİK II (3-2-0) 4, AKTS: 6

Atomun yapısı, Elektrostatik, elektrik alanı, elektrik potansiyeli, elektrik akımı Ohm Kanunu ve elektrik devreleri, Magnetik alanı, Faraday kanunu, elektromagnetik dalgalar, yansıma ve kırılma. Madde, Katı oranlar, belirli ağırlık oranları. Eşdeğer gram. Atomun yapısı ve dizgeler Kimyasal bağlar, maddenin hal fonksiyonları, katılar, gazlar, sıvılar.

İNG102 İNGİLİZCE II (3-0-0) 3, AKTS: 3

Öğrencilerin İngilizce hazırlık yılı içerisinde getirilmiş olduğu "iyi" İngilizce düzeyinin geliştirilerek, girdikleri uluslararası topluluklarda kendilerini mesleki ve toplumsal alanda ifade edebilme ve iş alanında ihtiyaç duyabilecekleri çeşitli konuşma ve yazı tekniklerini onlara kazandırmak hedeflenmiştir.

MAT116 MATEMATİK II (5-0-0) 4, AKTS: 6

Diziler, sonsuz seriler, İntegrasyon teknikleri, İntegral uygulamaları. Parametrik eğriler ve kutupsal koordinatlar. Alan ve eğrilik. Güç serileri, Taylor serisi, Vektörler, uzayda doğru, düzlem ve eğriler. Lagrange çarpımları. Vektör değerli fonksiyonlar, süreklilik ve türevleri. İki ve üç katlı integraller. Green Teoremi.

TDB102 TÜRK DİLİ II (2-0-0) 2, AKTS: 2

Türkçenin temel kuralları doğrultusunda başarılı yazılı ve sözlü anlatımlar yapabilme becerisi kazandırma; edebi yazı türlerinin özellikleriyle tanıtmak ve sevdirmek; yaşamda sık kullanılan yazı türlerini öğretmek için gerekli bilgilerin verilmesi ve uygulamaların yapılması dersin temel amacıdır. Edebi yazı türleri: öykü, roman, deneme, makale, köşe yazısı, mektup, eleştiri. Güncel yazışmalar: Rapor, tutanak, dilekçe, özgeçmiş.

EEM201 DEVRE TEORİSİ II (4-0-0) 3, AKTS: 4

Birinci derece RL ve RC devreleri, Tabii ve birim basamak tepkileri, İkinci derece RLC devresi ve birim basamak ve tabii tepkisi. Durum değişkenleri ve denklemleri. İşlemsel yükseltici devreleri.

Önkoşul: EEM 102 veya BBO (Bölüm Başkanlığı Onayı)

EEM205 ELEKTRİK DEVRELERİ LAB. II (0-4-0) 2, AKTS: 4

Doğru akım devrelerinde kondansatör ve indüktans, alternatif akımda seri RL devreleri, alternatif akımda seri RC devreleri, alternatif akımda RLC devreleri, seri ve paralel kompanzasyon, rezonans devreleri, diyotlar, transformatörün boşta çalışma kısa devre ve yük karakteristiği.

Önkoşul: EEM104 veya BBO

EEM207 MANTIK DEVRELERİ (2-2-0) 3, AKTS: 6

Sayısal sistemler, ikili, altılı ve sekizli sistemler. Boolean cebiri ve mantık kapıları. Temel teoremler, gerçek tablo, kanonikal ve standart formlar. Boolean fonksiyonlarının basitleştirilmesi. Harita yöntemleri. Tablosal yöntem. Kombinasyonel mantık devre tasarımı. Ekleyiciler, çıkartıcılar, kodlayıcılar. Kod çözücüler, multiplexer, demultiplexer, ikili ve çoklu seviyeli NAND, NOR devreleri. Ardışık mantık devreleri. Flip-floplar, saatli ardışık devrelerin tasarımı ve analizi. Kaydediciler, sayıcılar, zaman serilerinin üretimi MSI ve PDL uygulamaları. Multiplexer ve şifre çözücülerin uygulamaları. PLA, PAL. Bellek birimleri.

EEM209 BİLGİSAYAR DESTEKLİ DEVRE ANALİZİ (1-2-0) 2, AKTS:5

PSPICE ve MATLab genel kullanımı, PSPICE ve MATLab kullanarak; Devre elemanlarının ve modellerinin tanımları, Alt devre modellerinin tanımları, Çeşitli kaynak parametrelerinin tanımları, Gerilim kontrollü ve akım kontrollü kaynakların model tanımları, Gerilim kontrollü ve akım kontrollü anahtarların model tanımları, Devrelerin DC analizi, Çalışma noktası analizi ve transfer fonksiyonu analizi, Devrelerin AC analizi, Devrelerin geçici rejim davranışlarının analizi ve Fourier analizi, Devrelerin tasarlanması, çalışması, çıkış değişkenlerinin ve fonksiyonlarının yorumlanması, Çeşitli kaynakları ve yükleri kapsayan devrelerin simülasyonu, Gerilim kontrollü ve akım kontrollü anahtarları içeren devrelerin simülasyonu.

EEM213 ELEKTRİKSEL MALZEMELER (3-0-0) 3, AKTS: 5

Kristal yapı, Difüzyon yasaları, Malzemelerin elektriksel özellikleri: Enerji-bandı diyagramı, elektriksel, iletkenlik, yalıtkanlık, metaller, yarıiletkenler, dielektrik özellik ve dielektrik malzemeler. Malzemelerin ferroelektrik ve piezoelektrik davranışları. Magnetik özellikler: Magnetik malzemeler, Malzemelerin ısıl özellikleri: fotoiletkenlik, Laser, Elektrik ve elektronik mühendisliğinde kullanılan malzemeler. Malzeme bilimi ve Mühendislik, İleri Elektriksel Malzemelerin tanıtımı, Kristal Yapı, birim hücre Kristal doğrultuları, kristal düzlemleri, izotropi, Anizotropi, Silisyumun ıslak aşındırılması-mikromekanik yapılar, sıvı kristaller, Difüzyon, Fick kanunları, Elektriksel Özellikler; elektriksel iletkenlik, enerji-band teorisi, İletkenler; metaller, Yarıiletkenler, iletkenlik özellikleri, has, katkılı yarıiletkenler, yarı iletkenlerin uygulama alanları: diyot, foto diyot, LED, zener diyot çalışma prensipleri, Dielektrik davranış; polarizasyon, elektrik alan-sıcaklık etkileşimleri, Dielektrik geçirgenlik ve Aktif-pasif dielektrikler, Ferro elektrik özellik, piezoelektrik özellik, Manyetik Özellikler, Süper iletkenlik, Termal özellikler, Optik Özellikler ve elektronikteki uygulama.

MAT215 DİFERANSİYEL DENKLEMLER (5-0-0) 5, AKTS: 6

Birinci derece diferansiyel denklemler ve uygulamaları. Yüksek mertebeli sabit katsayılar. Doğrusal diferansiyel denklemler, çözümleri ve uygulamaları. Laplace dönüşümü. Başlangıç değerli problemlerin çözümü. Konvolusyon İntegrali. Doğrusal diferansiyel denklem sistemlerin Laplace dönüşümü ile çözümü. Güç serisi çözümü.

Önkoşul: MAT111 veya MAT112 veya BBO

EEM204 ELEKTROMANYETİK ALAN TEORİSİ ( 3-0-0) 3, AKTS: 6

Vektör hesabının gözden geçirilmesi. Boşlukta elektrostatik. Coulomb ve Gauss yasaları. Elektrostatik potansiyel. Poisson ve Laplace denklikleri. Elektrostatik alanların varlığında iletkenler. İmge yöntemi. Dielektrikler; polarizasyon. Dielektrik sınır koşulları. Kapasitans. Elektrostatik enerji. Gerçek iş esaslı elektrostatik kuvvetler. Kararlı akımlar. Ohm ve Joule yasaları. Direnç hesaplamaları. Boşlukta manyetostatik. Amper'in kuvvet yasası. Biot-Savart yasası. Manyetik vektör potansiyeli. Amper'in devresel yasası. Manyetik sınır koşulları. Manyetik dipol. Manyetikleştirme. Histerezis eğrisi. Bağımsız ve ortak (karşılıklı) indüktans. Manyetik depolanmış enerji. Gerçek iş esaslı manyetik kuvvetler.

Önkoşul: MAT 112 veya BBO

EEM206 SİNYALLER VE SİSTEMLER (4-0-0) 3, AKTS: 6

İkinci sınıf öğrencilerine sürekli zamanlı ve ayrık zamanlı sistemlerin analizini ve sentezini öğretmek. evrişim, periyodik işaret, aperiyodik işaret, sistem, Fourier Serisi, Fourier dönüşümü, Bode diyagramları, süzgeç.

Önkoşul: MAT111 veya MAT112 veya BBO

EEM210 PROGRAMLANABİLİR LOJİK DENETLEYİCİLER (3-0-0) 3, AKTS: 5

Programlanabilir lojik denetleyiciler. Donanım özellikleri. bellek sahaları. yazma ve programa girilme. Komut seti ve uygulamaları. Program icra zamanlaması. Program denetleme ve icrası. Analog giriş birimi ve kullanımı. Analog çıkış birimi ve kullanımı. Bulanık mantık lojik birimi ve kullanımı. Yüksek hızlı sayıcı birimi ve kullanımı. PID kontrol birimi ve kullanımı. Döner pozisyon birimi ve kullanımı. Sıcaklık kontrol birimi ve kullanımı. Hareket kontrol birimi ve kullanımı. Mil kontrol birimi ve kullanımı. Pozisyon kontrol birimi ve kullanımı. Programlanabilir terminal birimi ve PLC ile entegre kullanımı. Büyük kapasiteli PLC Sistemleri. Uzaktan kontrollü PLC Sistemleri. PLC sayısal kontrol uygulamaları. PLC analog kontrol uygulamaları.

EEM214 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (2-0-0) 2, AKTS: 2

İş güvenliğinin tarihi ve gelişimi, İSG’de Taraflar ve görevleri, İSG’ye olumlu etki eden yönetim sistemleri, ilgili kanunlar, tüzükler, İSG’nin değerlendirme kriterleri, İş kazalarını bildirim yükümlülükleri ve raporlama, Kayıt arşivleme ve iş hukuku, İş ortamını etkileyen faktörler, Kişisel koruyucular,  Kazaların ağır temelinin Kaza, Kayıp, Kayıp kaynakları tanımları, Meslek hastalıkları, korunma yolları ve ergonominin rolü, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (TS-OHSAS 18001-18002) tanımı, Risk değerlendirilmesi, genel tanımları, Risk Matrislerinin oluşturulması.

EEM218 MİKROİŞLEMCİ SİSTEMLERİ (3-0-0) 3, AKTS: 5

Sayıların temsil edilmesi. İki’nin tamamlayıcısı. İşaret-büyüklük bilgisi. Sabit-uzunlukta ikili aritmetik. Kayan-noktalar aritmetiği. Mikroişlemci mimarisine giriş. Talimatlar ve mikroişlemler. Makine çevrimleri. Veri-kapma. Adresleme modları. Doğal, hazır (elde mevcut), doğrudan, ilgili ve indeksleme yolu ile adresleme. Mikroişlemci arayüzeyi. Veri, adres ve kontrol birimleri. Bellek arayüzeyi. Basic I∕O arayüzeyi.

HUK222 İŞ HUKUKU VE ETİĞİ (3-0-0) 3, AKTS: 2

İş hukukuna giriş, İş hukukunun önemli yasaları, İş hukukunun temel kavramları, İş kanununun uygulama alanları, İş sözleşmesi türleri, İş sözleşmesinin yapılmasının yasaklandığı işler, İşçi ve işverenin iş sözleşmesinden doğan hak ve borçları, İş sözleşmesinin feshi, çalışma süreleri, izin ve ücretler, Sosyal güvenlik kavramı, Sendikalar hukuku, Toplu iş sözleşmesi hukuku, Grev, Lokavt, Hak ve menfaat uyuşmazlıkları. Profesyonel etik, Toplumsal sorumluluk, Organik, Mekanik dayanışma, Küreselleşme, Neo-liberalizm, Risk toplumu, Tüketim toplumu, Sürdürülebilirlik, Öz regülasyon, Ekonomik spazm, Güvenilirlik, Erdem etiği, Hedonizm, Moralite, Egoizm, Görev ahlakı.

EEM299 ENDÜSTRİ STAJI I (0-0-0) 0, AKTS: 0

Elektrik-Elektronik Mühendislik programının önemli bir bölümünü oluşturan yaz stajlarında; teorik ve deneysel uygulama alanlarında bilgi sahibi olan öğrencilerin, iş yaşamıyla ve gerçek üretim koşullarıyla tanışmaları hedeflenmektedir. Öğrencileri “Lisans Öğretimi Staj Yönergesi" kuralları çerçevesinde, özel ve/veya kamu kurumlarında toplam 60 iş günü staj yapmak zorundadırlar. Öğrencilerin staja başlayabilmesi için en az 4 yarıyıl eğitim görmüş olmaları gerekmektedir. Staj I, 30 iş gününden oluşmaktadır. Staj I'de, öğrencinin iş yaşamı ile tanışması, üretim (hizmet) tesislerinin ve atölye (laboratuvar) çalışmalarının doğal ortamlarında fiilen görev alarak, iş disiplininin gereklerini öğrenmesi ve bu disipline uyum sağlaması beklenmektedir.

EEM301 ELEKTRONİK I (4-0-0) 3, AKTS: 5

P-N bağlantı diyotu; eşdeğeri modeller; diyot devreler, Zener diyotları, doğrultmaçlar, filtreler. İki kutuplu bağlantı transistörü; geniş-sinyal modeli, Ebers-Moll eşitliği. DC transistör devre analizi; biasing, bias kararlılığı. Ortak yayıcılar, ortak toplayıcılar ve ortak taban konfigürasyonları; küçük-sinyal analizi, h-parametresi ve hybrid-modellerin kullanımı. Bağlantı alan-etkili transistör (JFET):DC biasing; ortak-kaynak ve ortak kanal yükseltgeçler (amplifiers). MOSFET ve CMOS transistörü.

EEM307 ELEKTRİK DAĞITIM SİSTEMLERİ (3-0-0) 3, AKTS: 5

Temel prensipler. Yük karakteristikleri ve tahmin metotları. Dağıtım şalt sahaları. İletimin primer ve sekonder dağıtımı. Gerilim seviyesinin seçimi. Kabloların, havai hatların ve trafoların çalışma prensipleri. Sistemin gerilim regülasyonu, güç faktörün düzeltilmesi. Sigortalar, ayırıcılar, akım ve gerilim trafoları. Aşırı akım ve ısıya karşı koruma. Topraklama metotları. Dağıtım sistemlerin ekonomisi.

EEM309 ELEKTRİK MAKİNALARI I (4-0-0) 3, AKTS: 5

Manyetik devreler. Depolanmış enerji. Manyetik kuvvet. Manyetik malzemeler, histerezis. İndüksiyon. Transformatörler; eşdeğer devreler, verimlilik, oto dönüştürücüler, üç-fazlı dönüştürücüler. DC üreticileri, DC üreteç türleri, armatür tepkimesi, bobin ve elektrik akımının yönünü değiştirme (komütasyon). DC motorlarının verimliliği. Hız dönme momenti özellikleri, hız kontrolü, başlatıcılar. Özel DC üreteçleri.

EEM310 HABERLEŞME TEORİSİ (3-0-0) 3, AKTS: 5

Fourier serileri; Fourier transformları ve sürekli spektra. Zaman ve frekans ilişkileri. Doğrusal sistemler içinden sinyal gönderimi. Sürekli dalga modülasyonu. Genlik, faz ve frekans modülasyonu. AM, DSB-SC, SSB, VSB, PM ve FM sinyallerinin üretimi ve belirlenmesi. CW modülasyon sistemleri. Süper-heterodin alıcılar. Frekans-bölmeli multipleksleme sistemleri. Tek renkli ve renkli televizyon. Darbe modülasyonu. Zaman bölmeli multipleksleme. Analog dalga oluşturucularının dijital şifrelenmesi. Darbe-kod modülasyonu (PCM). Diferansiyel PCM. Kodlamanın önceden tahmini.

EEM321 MİKROİŞLEMCİLER LABORATUVARI (0-4-0) 3, AKTS: 4

Sayıların temsil edilmesi. İki’nin tamamlayıcısı. İşaret-büyüklük bilgisi. Sabit-uzunlukta ikili aritmetik. Kayan-noktalar aritmetiği. Mikroişlemci mimarisine giriş. Talimatlar ve mikroişlemler. Makine çevrimleri. Veri-kapma. Adresleme modları. Doğal, hazır (elde mevcut), doğrudan, ilgili ve indeksleme yolu ile adresleme. Mikroişlemci arayüzü. Veri, adres ve kontrol birimleri. Bellek arayüzü. Basic I∕O arayüzü.

Önkoşul: EEM 218 veya BBO (Bölüm Başkanlığı Onayı)

 

EEM325 AYDINLATMA VE İÇ TESİSAT (2-2-0) 3, AKTS: 5

Aydınlatmacılığın konusu, amacı ve türleri. Işık ve görme olayı, gözün spektral duyarlılığı. Fotometrik büyüklükler, önemli fotometrik yasalar. Değişik geometrik yüzeylerin ışık dağılım eğrilerinin elde edilmesi, fizyolojik optik esaslar. Işık kaynaklarının genel özellikleri, akkor telli lambalar, gaz ve madensel buharlı deşarj lambaları, halojen tip lambalar ve LED lambalar. Elektronik balastlar ve magnetik balastların çalışma prensipleri. Aydınlatma aygıtları ve aydınlatma sistemlerinin incelenmesi. DALI aydınlatma teknolojisi. Kapalı hacimlerde aydınlatma tasarımı. Zayıf akım ve kuvvetli akım tesisatlarının tasarım ve çizimi. Aydınlatma armatürlerinde kullanılan malzemelerin geçirme, yutma, yansıtma faktörleri. Paket program kullanılarak aydınlatma hesabının bilgisayarda yapılması. Genel olarak elektrik iç tesisatının kapsamı, elektrik iç tesisleri yönetmeliğinin incelenmesi, iç tesiste kullanılan anahtar, priz, kablolar, pano ve şalterlerin incelenmesi.

 

EEM302 OTOMATİK KONTROL (3-0-0) 3, AKTS: 5

Matematiksel modelleme, transfer fonksiyonları, mekanik ve elektromekanik sistemler, durum denklemleri ve çözümü, blok diyagramlar. Mason formülü, sistem yanıtı, performans özellikleri. Geri beslemeli sistemlerin kararlılığı. Routh-Hurwitz kriteri. Yer-Kök eğrisi ve tasarım metodu. Nyquist kriteri, kazanç marjini, faz marjini. Dinamik dengeleyicilerin tasarımı: lead, lag, lead-lag. Kök-Yer eğrileri ile analiz ve tasarım teknikleri.

Önkoşul: MAT215 veya BBO

 

EEM303 ELEKTRONİK LABORATUVARI (0-4-0) 2, AKTS: 3

PN jonksiyonlar, iki kutuplu jonksiyon transistörler, alan etkili transistörler ve bunların basit devrelerde kullanımları. Diyot ve LED karakteristikleri, Zener diyot karakteristikleri, Zener diyot ile gerilim ayarı. Transistor giriş ve çıkış karakteristiği, ortak emetörlü transistörler. Kuvvetlendiricilerde geri besleme. Ortak kolektörlü ve ortak bazlı transistörler. Transistorün anahtar olarak davranması. FET karakteristikleri. Farksal kuvvetlendiriciler.

Önkoşul: EEM 301 veya BBO (Bölüm Başkanlığı Onayı)

 

EEM304 ELEKTRONİK II (4-0-0) 3, AKTS: 5

Düşük-frekans yanıtlı yükseltgeçler. Bode çizimleri. Yüksek-frekans hibrid-BJT modeli. Ortak yayıcıların ve tekli-ve çoklu ortak toplayıcı yükseltgeçlerin yüksek-frekanslı analizi. Sabit-zaman yöntemi; Yüksek-frekans FET modeli ve FET basamaklarının analizi. Diferansiyel yükseltgeçler ve işlemsel yükseltgeçler. İşlemsel yükselteçlerin uygulanması. Güç yükseltgeçleri.

Önkoşul: EEM301 veya BBO

 

EEM334 GÜÇ ELEKTRONİĞİ (3-0-0) 3, AKTS: 5

Güç elektroniğinin kapsamı. Diyot, tristör, triyak, diak, UJT çalışma prensipleri ve uygulamaları. Tristörlü kontrol devreleri ve uygulamaları. Güç kaybı ve soğutma kavramı. Zaman devreleri uygulamaları. DC-DC dönüştürücüler: Buck, Boost ve Buck-Boost dönüştürücüleri. Güç elektroniği uygulamaları.

 

EEM308 ELEKTRİK MAKİNALARI II (4-0-0) 3, AKTS: 5

Zorlanmış komütasyon devrelerine giriş, tekniğin analizi ve sınıflandırılması. Eviriciler, gerilim beslemeli eviriciler, dalga şekillendirilmesi, PWM, basamak ve kare dalgalar, Akım beslemeli eviriciler, Isıl etkiler, maksimum değerler, Anahtarlama elemanların seri-paralel çalışması.

Önkoşul: EEM309 veya BBO

 

EEM312 HABERLEŞME LABORATUVARI (0-4-0) 2, AKTS: 3

Delta modülasyonu, Genlik kaydırmalı anahtarlama(ASK), Frekans kaydırmalı anahtarlama(FSK), Faz kaydırmalı anahtarlama(PSK), Karesel faz kaydırmalı anahtarlama (QPSK), Fiber optik uygulamaları.

 

EEM399 ENDÜSTRİ STAJI II (0-0-0) 0, AKTS: 0

Elektrik-Elektronik Mühendislik programının önemli bir bölümünü oluşturan yaz stajlarında; teorik ve deneysel uygulama alanlarında bilgi sahibi olan öğrencilerin, iş yaşamıyla ve gerçek üretim koşullarıyla tanışmaları hedeflenmektedir. Öğrencileri “Lisans Öğretimi Staj Yönergesi" kuralları çerçevesinde, özel ve/veya kamu kurumlarında toplam 60 iş günü staj yapmak zorundadırlar. Öğrencilerin staja başlayabilmesi için en az 4 yarıyıl eğitim görmüş olmaları gerekmektedir. Staj II, 30 iş gününden oluşmaktadır. Staj II'de, öğrencinin iş yaşamı ile tanışması, üretim (hizmet) tesislerinin ve atölye (laboratuvar) çalışmalarının doğal ortamlarında fiilen görev alarak, iş disiplininin gereklerini öğrenmesi ve bu disipline uyum sağlaması beklenmektedir.

* SEÇMELİ DERSLER:

 

EEM409 ÇAĞDAŞ KONTROL TEORİSİ (3-0-0) 3, AKTS: 5

Geçmiş ve özet. Klasik kontrol teorisinin önemli noktaları. Devingen sistemlerin durum değişkenleri ve durum uzayı tanımı. Matris cebrinin temelleri. Vektörler ve lineer vektör uzayları. Eşzamanlı lineer denklemler. Eigen değerler ve Eigen vektörler. Kare matrislerin fonksiyonları ve Cayley-Hamilton teoremi. Sürekli ve ayrık zaman durum denklerinin analizi. Kararlılık. Lineer sistemler için denetlenebilirlilik ve gözlemlenebilirlilik. Durum değişkenleri ve sistemlerin transfer fonksiyonları arasındaki bağıntı. Optimum kontrol teorisine giriş. Lineer olmayan kontrol sistemlerine giriş.

Önkoşul: EEM 302 veya BBO

 

EEM414 SAYISAL HABERLEŞME SİSTEMLERİ (3-0-0) 3, AKTS: 5

Sayısal haberleşme ve uygulamalarının gelişimi. Örnekleme yöntemleri. Zaman bölmeli çoğullama. Dönüştürücüler. Sayısal modülasyon teknikleri.

 

EEM416 FİBER OPTİK HABERLEŞME (3-0-0) 3, AKTS: 5

Optik haberleşmenin tarihi gelişimi, Temel optik haberleşme sistemi, fiber optik haberleşmenin avantaj ve dezavantajları. Işın teorisi ile iletim, tam iç yansıma, kabul açısı, nümerik açıklık ve bağıl kırılma indis farkı kavramları. Elektromanyetik dalga teorisi ile optik dalga kılavuzlarında ışığın yayılımı, düzlem ve silindirik dalga kılavuzları. Fiberlerin sınıflandırılması, basamak ve değişken indisli fiberler. Optik fiberlerin iletim karakteristikleri, zayıflama, soğurum, saçılma ve bükülme kayıpları. Dispersiyon kavramı: Malzeme, dalga kılavuzu, modlar arası dispersiyon. Optik fiber üretim teknikleri: MCVD, OVD, VAD yöntemleri. Özel fiberler ve fiber sensörler. Optik fiber bağlantı ve ekleri, ek kayıpları. Optik detektör ve alıcılar. Optik ışık kaynakları: LED ve Lazer diyotlar. Fiber optik haberleşme sistem tasarımı. WDM haberleşme sistemleri ve optik yükselteçler. Fiber optikte yeni gelişmeler.

EEM418 SAYISAL ELEKTROMANYETİK (3-0-0) 3, AKTS: 5

Fark denklemlerinin formülasyonu. Başlangıç sınır değer probleminin esasları. Karakteristik değer problemleri. Matris gösterilimi. Simetri ve periyotluk koşulları. Sonlu Fourier gösterilimleri. Faktöriyel seri çözümleri. Hata sınırları ve hata saptama. Elektromagnetik sınır değer problemlerinde fark yöntemleri. Parabolik, hiperbolik, eliptik, nonlineer kısmi türevli diferansiyel denklemlerde fark yöntemi. Varyasyonel yöntemler. FD ile adi ve kısmi türevli sınır değer problemlerinin çözümleri. Simülasyon. Laplace ve dalga denklemlerinin simülasyonu. Dirichlet problemi: sınır koşullarının simülasyonu. Karakteristik değer problemleri. Alan görüntüleme. Gerçekleştirilebilinirlik, minimizasyon. Magnetik kayıt. Saçılan alanın FDTD formülasyonu. Kararlılık. Dispersiyon ve doğruluk.

EEM422 ADAPTİF FİLTRELER (3-0-0) 3, AKTS: 5

Adaptif filtrelerin kullanımı, durağan süreçler ve modeller, Ortalama ergodik teorem, Korelasyon matrisi, Yule-Walker denklemleri, spektral güç yoğunluğu, Wiener filtreler, Lineer öngörü, Levinson-Durbin algoritması, En dik iniş metodu, LMS algoritması, LMS algoritmasının kararlılığı.

EEM423 ELEKTRİK TESİSLERİNDE KORUMA TEKNİĞİ (3-0-0) 3, AKTS: 5

Koruma ile İlgili Temel Kavramlar. Koruma Sistemini Oluşturan Elemanlar. Koruma Rölelerinin Yapıları ve Çalışma Prensipleri. Paletli tip elektromekanik röleler, endüksiyon tipi röleler, termik röle, empedans rölesi, statik röleler. Akım transformatörlerinin yapısı, çalışma prensibi, bağlantıları, deneyleri, seçim Kriterleri, M5 ve 10P tipi akım transformatörleri. Gerilim transformatörlerinin yapısı, çalışma prensibi, bağlantıları, deneyleri, seçim kriterleri, kapasitif gerilim transformatörleri. Koruma röleleri, koruma rölelerinin sınıflandırılması; aşırı akım - kısa devre röleleri, yönlü aşırı akım röleleri, aşırı / düşük gerilim röleleri, faz koruma röleleri. Koruma röleleri (gaz basıncı ile çalışan röleler, mesafe Röleleri, diferansiyel röleler. Kesici kumanda devrelerinin oluşturulması, koruma rölesi ile kesiciye kumanda edilmesi. İletim hatlarının sabit zamanlı ve ters zamanlı aşırı akım röleleri ile korunması. İletim hatlarının mesafe röleleri ile korunması, pilot koruma. Koruma rölelerinin koordinasyonu. Örnek sistemler üzerinde uygulamalar. Bara ve generatör koruması, transformatör koruması, motor koruması.

EEM424 ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMA (3-0-0) 3, AKTS: 5

Topraklamanın önemi, çeşitleri ve esasları. Temel büyüklükler. Elektrik akımının fizyolojik etkileri. Topraklayıcı çeşitleri, potansiyel ve yayılma direnç ifadeleri. Toprak çeşitleri ve özgül direnç. Toprak özgül direnci ve yayılma direncinin ölçümü. Şebeke çeşitleri. Topraklama direnci hesaplama yöntemleri. Topraklama sistemi dizaynı ve kesit seçimi. Baraj ve santrallerin, trafo ve şalt merkezlerinin, enerji iletim direklerinin topraklanması. Elektrik tesislerinde topraklama yönetmeliği. Elektrik tesislerinde emniyet yönetmeliği. İşçi sağlığı ve iş güvenliğinde topraklamanın önemi.

EEM426 ENERJİ DAĞITIM PROJESİ (3-0-0) 3, AKTS: 5

Enerji dağıtım sistemleri, havai hatlarda kullanılan iletkenler, yer altı kabloları. Elektriksel hat sabitleri, terimler ve faktörler. Hat iletken kesitlerinin tayin esasları. Dağıtım şebekeleri ve noktasal yüklü hatlar. Toplu ve yayılı yükleri içeren şebekeler ve gerilim düşümü hesaplanması ve projede kullanımı. Direkler ve mekanik hesaplar. Havai hat izolatörleri ve hatların korunmalarına ait projelendirme çalışmaları. Şalt planları, 1/1000 ölçekli imar planlarının incelenmesi ve proje için hazırlanması. Direk tiplerinin, sayısının ve konumunun belirlenmesi, direk tipi transformatörlerin belirlenmesi ve projelendirilmesi. Yeraltı transformatör merkezlerinin tasarımı, OG ve AG havai hat iletkenlerinin tayini, OG ve AG müşterek ve AG havai hatlarla enerji dağıtım projesinin çizimi, şalt planlarının teşkili ve çizimi.

EEM427 ENERJİ SİSTEMLERİNDE GEÇİT SÜREÇLERİ I (3-0-0) 3, AKTS: 5

Elektrik enerji sistemlerinde kısa devre olayları, sade devrelerde kısa devre geçiş süreci, senkron generatörlü sistemlerde 3 fazlı kısa devre, kısa devrenin ilk anı, kısa devreden sonraki geçici sürecin analizi, üç fazlı kısa devre akımlarının pratik yöntemlerle hesabı, simetrisiz kısa devre akımlarının hesabı, yüksek gerilim koruma cihazlarının seçilmesi, kısa devre akımlarının sınırlandırılması, boyuna simetrisizliğin hesabı.

EEM428 ENERJİ SİSTEMLERİNDE GEÇİT SÜREÇLERİ II (3-0-0) 3, AKTS: 5

Enerji sisteminin statik kararlılığı, enerji sisteminde dinamik kararlılık, düğüm yükünün statik kararlılığı, düğüm yükünün dinamik kararlılığı, statik kararlılığın genel hesap metodu, statik kararlılık kriterleri, enerji sisteminde ayarlama.

EEM429 YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİ (3-0-0) 3, AKTS: 5

Geleneksel ve yenilenebilir enerji üretimi. Geleneksel kaynaklar: Kömür, gaz ve nükleer, hidroelektrik enerji, rüzgâr enerjisi, fotovoltaik ve ısıl güneş enerjisinden elektrik üretimi. Gel-git enerjisi, dalga enerjisi. Biokütle enerjisi, hidrojen enerjisi. Güç sistemlerinde yenilenebilir enerji üretimi ve dağıtık üretim. Bağlantı kriterleri, güvenilirlik ve ada modu. Yenilenebilir enerjiler ve uygulama alanları. Rüzgâr ve güneş enerjisi, Türkiye ve Dünya’daki rüzgâr ve güneş enerji potansiyeli, rüzgâr türbinli güç sistemleri, rüzgâr hızı ve enerji dağılımları, rüzgâr enerji santralleri ve rüzgâr enerji sistemlerinde kullanılan elektrik makinaları. Rüzgâr türbini ve generatörü. Sürme sistemleri. Rüzgâr enerji sistemlerinde kullanılan güç elektroniği dönüştürücüleri ve topolojileri. Rüzgar enerji sistemlerinin işletimi ve ekonomik analizi. Güneş ışınımı ve güneş açıları, fotovoltaik güneş enerji sistemlerinin eşdeğer devre modelleri. I-V ve P-V eğrileri. Güneş modülü ve panel dizaynı. Güneş enerji sistemlerinin işletimi ve maksimum güç noktası. Güneş enerji sistemlerinin bileşenleri ve enerji depolayıcılar. Fotovoltaik enerji sistem topolojileri ve güç elektroniği dönüştürücüleri. Fotovoltaik enerji sistemlerinin boyutlandırması. Diğer alternatif enerji teknolojileri (yakıt hücresi, mikro türbin, PVT, elektroliz ünitesi vb.) ve genel karakteristikleri.

EEM430 ELEKTRİK ENERJİSİ EKONOMİSİ (3-0-0) 3, AKTS: 5

Elektrik enerji sektörü için gerekli olan temel ekonomik parametreler. Temel mühendislik alanları ile ekonomik kriterlerin birleştirilmesi/ Kar ve maliyet konuları. Elektrik enerji sektöründe yatırım, planlama, kapasite artırımı, ürün değişimi için "ekonomik" karar verme yöntemleri. Elektrik enerjisinin üretiminde ve iletiminde minimum maliyet. Birim fiyat analizi. Çeşitli tip santrallerde TL/kWh hesabı. Elektrik enerjisi sektöründe özelleştirme, yap-işlet, yap-işlet-devret, anahtar teslimi modellerinin ekonomik değerlendirmesi.

EEM431 YÜKSEK GERİLİM KESİCİLERİ (3-0-0) 3, AKTS: 5

Önemi ve kullanıldığı yerler, Tek hat diyagramları. Önemli tanımlar, kesici karakteristikleri, açma-kapama olayları, havalı kesiciler, yağlı kesiciler, az-yağlı kesiciler, basınçlı-havalı kesiciler, SF6’lı kesiciler, vakum kesiciler. Kesici tiplerinin mukayesesi, kesici deneyleri.

EEM432 YÜKSEK GERİLİM ÖZEL PROBLEMLERİ (3-0-0) 3, AKTS: 5

Yüksek gerilim laboratuarı, iç ve dış aşırı gerilimler. Aşırı gerilimlere karşı koruma elemanları. Yıldırım ve koruma sistemi, izolatörler, yürüyen dalgalar.

EEM433 ELEKTRİK MAKİNALARINDA MODERN KONTROL YÖNTEMLERİ (3-0-0) 3, AKTS: 5

Elektrik makinalarında kullanılan kontrol yöntemleri hakkında genel bilgiler, açık ve kapalı çevrim kontrol sistemleri. Serbest uyartımlı dc motorun geçici rejim denklemleri ve transfer fonksiyonu, serbest uyartımlı dc motorun birime indirgenmiş büyüklükler cinsinden geçici rejim denklemleri ve transfer fonksiyonu. dc motorlu kontrol sistemlerinin geçici rejim analizi ve transfer fonksiyonları (statik ve dinamik ward-leonard sistemi). Asenkron motorun temel bağıntıları, eşdeğer devresi ve matematiksel modeli; asenkron motor kontrol yöntemlerinin sınıflandırılması, asenkron motorlarda skaler kontrol ve blok diyagramları, asenkron motorlarda vektör kontrol ve blok diyagramları, asenkron motorlarda alan yönlendirmeli kontrol. Senkron motorlarda vektör kontrol ve blok diyagramları.

EEM435 GÜÇ ELEKTRONİĞİ DEVRELERİNİN TASARIMI (3-0-0) 3, AKTS: 5

Güç elektroniği devrelerinin tasarımında temel kavram ve yöntemler. Yüksek çıkışlı bir anahtarlamalı güç kaynağı tasarımı. Kontrollu doğrultucu ile bir dc motor kontrolu devresi tasarımı. PWM kontrollu bir inverter tasarımı; tasarım için istenen özelliklerin belirlenmesi, ana akım ile kontrol ve koruma devrelerinin tasarlanması, devre ve elemanların etraflı analizi ve simülasyonu, elemanların seçimi ve devrenin uygulanması, deneysel sonuçların alınması ve yorumlanması.

EEM436 TIP ELEKTRONİĞİ (3-0-0) 3, AKTS: 5

Tıp elektroniğinde temel kavramlar, İnsan vücudundaki fizyolojik sistemler, biyolojik işaret işleme, biyopotansiyel dönüştürücü ve kuvvetlendiriciler, Tıp elektroniğinde sistem donanım ve tasarımı, biyomedikal ölçüm düzenleri ve tasarımları, Kalbin elektriksel davranışı, Beynin elektriksel davranışı, Kan dolaşımı ve basıncını ölçme, solunum sistemi ile ilgili ölçmeler.

EEM437 MİKRODALGA SİSTEMLERİNİN BİLGİSAYARLA

ANALİZİ VE MODELLENMESİ (3-0-0) 3, AKTS: 5

Mikrodalga sistemlerinin dalgaya dayalı gösterilimi. Saçılma matrisi gösterilimi. Bir gömülü çok kapılı sistemin saçılma matrisleri. Sayısal dalga hesaplamalarını kullanarak mikrodalga sistemlerinin frekans bölgesi analizi. Bağlantı saçılma matrisi yöntemi. Sistem yanıt fonksiyonunun sayısal hesabı. Gürültü dalgaları ile mikrodalga sistemlerinin gürültü analizi. dalga yaklaşımı kullanarak mikrodalga sistemlerinin duyarlılık analizi. mikrodalga sistemlerinin iletim fonksiyonlarının grup gecikme hesabı. Devre denklemlerinin seyrek matris tekniğiyle çözümü. Seyrek matris tekniğinin dalga değişkenli mikrodalga sistem denklemleri için pratikleştirilmesi. mikrodalga sistem optimizasyonu. dalgaların ve frekans bölgesi verilerinin kullanılmasıyla zaman bölgesinde mikrodalga sistem analizi. lineer olmayan mikrodalga sistemleri. Lineer olmayan aletlerin parametrik tanımı. gürültü dalga parametresi ölçümleri. Girişimölçer sistemleri. Mikrodalga sistem analizi ve tasarımı için genel amaçlı program.

EEM439 SÜREÇ DENETİMİ (3-0-0) 3, AKTS: 5

Süreç denetimine giriş. Matematik modelleme prensipleri. Süreç denetimi için modelleme ve analiz. Geri beslemeli sistemler. PID algoritması. Dinamik verimlilik için PID kontrol ve PID sabitleri ayarı.  Kararlılık analizi ve denetleyici ayarları. Geri besleme kontrol sistemlerin verimliliği. Kaskad denetleyiciler. İleri besleme kontrol. Tek çevrimli kontrol sistemlerin doğrusal olmayan sistemlere adaptasyonu. Seviye kontrolü. Tek değişkenli model tahminine dayalı kontrol.

EEM440 ÇOK DEĞİŞKENLİ KONTROL SİSTEMLERİNE GİRİŞ (3-0-0) 3, AKTS: 5

Fiziksel sistemlerin modellenmesi. Durum kavramı ve sistemlerin durum uzayı gösterimi. transfer fonksiyonları ve durum değişkenleri. Lineer sistemlerin çözümü. Benzerlik dönüşümleri, öz değerler, öz vektörler ve modal dönüşüm matrisleri. Köşegen hale getirilebilen sistemler. Kompanyen matrisler ve özellikleri. Jordan kanonik biçimi. Durum denklemi modellerinin standart biçimleri. Yönetilebilirlik, gözlenebilirlik, dualite prensibi, Kalman kanonik ayrıştırması. Durum geri-beslemesi, kutup atama tasarımı. Gözleyiciler ve gözleyicilere dayalı kontrolörlerin tasarımı.

EEM441 AYRIK ZAMANLI KONTROL SİSTEMLERİ (3-0-0) 3, AKTS: 5

Ayrık zamanlı kontrol sistemlerine giriş. Kuantalama (nicemleme), nicemleme hatası, kodlama, gerçek zamanlı denetimin temelleri: veri toplama, veri dönüşümü ve veri dağıtım sistemleri. Örnekleme ve sinyalleri yeniden kurma: S-H devreleri, A/D, D/A çevirici devreleri, örnekleme kavramı ve örnekleme teoremi. z-dönüşümü, fark denklemlerinin z-dönüşümüyle çözümü ve z tanım bölgesinde analiz. z-dönüşümü, zaman tanım bölgesi kriterleri ve analiz yöntemleri. Ayrık zamanlı veri sistemlerinin sürekli hal hata analizi, kararlılık, sayısal (dijital) PID ve faz kompanzatör tasarımlarına giriş.

EEM442 ROBOT MODELLEME VE KONTROL (3-0-0) 3, AKTS: 5

Giriş. Robot kinematiği. Sabit mesnetlerin pozisyon ve yönlenmesi. Döndürme matrisi. Temel dönüşümler. Vektör gösterimi. Bir vektörün dönmesi. Dönme matrislerinin kompozisyonu. Euler açıları. ZYZ açıları. Yuvarlanma, yunuslama, sapma hareketleri. Açı ve eksen tanımları. Homojen dönüşümler. Açık zincir. Denavit-Harttenberg gösterimi. Tipik robot manipülatörlerinin kinematiği: 3 eklemli düzlemsel robot, küresel kol, antropomofik kol, küresel bilek, Stanford robotu, küresel bilekli antropomorfik kol. Eklem uzayı ve çalışma uzayı kavramları. Ters kinematik problem: 3 eklemli düzlemsel robotun ters kinematik çözümü, küresel bilekli kolların ters kinematik çözümü, küresel kolun ters kinematik çözümü, antropomorfik kolun ters ters kinematik çözümü, küresel bilek mekanizmasının ters kinematik çözümü. Diferansiyel kinematik. Geometrik Jakobiyen. Tipik manipulatör mekanizmalarının Jakobieni. Kinematik tekillikler. Eksik mekanizmaların analizi. Analitik jakobien. Ters kinematik algoritmaları. Robot dinamiği. Lagrange formülasyonu. Kinetik enerji hesabı. Potansiyel enerji hesabı. Hareket denklemleri.

EEM443 FİBER OPTİĞE GİRİŞ (3-0-0) 3, AKTS: 5

Fiber optik (FO) için gerekli EM bilgiler, FO hatların ve iletişim teknolojisinin teknik gelişimi ve gelişim sürecinin ulusal ve uluslararası iletişim politikalarına yansıması, FO iletişiminde kullanılan kaynaklar (lazer, LED, ld), alıcılar (foto diyotlar, apd), FO hatların yapısal özellikleri, üretim teknikleri, düzlem ve silindirik fiber optik hatlarda EM yayılma ve modal analiz, FO sistemlerin tasarımı, güvenilir FO sistemler, FO iletişiminde çoğullama, modülasyon teknikleri.

EEM444 ELEKTRİK VE ELEKTRONİK ÖLÇMELER (3-0-0) 3, AKTS: 5

Ölçü ve cihaz prensipleri, topraklama, ekranlama ve gürültü. Doğru akım ölçmeleri, cihazları, tasarımı ve simülasyonu Alternatif akım ölçmeleri, cihazları, tasarımı ve simülasyonu. Güç ve enerji ölçmeleri, cihazları, tasarımı ve simülasyonu. Devre elemanlarının ölçümü, transdüserler: karakteristikler, uygulama ve simülasyon. Değişik fiziksel büyüklüklerin ölçümü, analog, dijital ve sanal osiloskop, analog ve dijital kayıt cihazları, analog ve dijital elektronik voltmetreler, analog ve dijital elektronik wattmetreler, elektrik enerjisinin ölçümü.

EEM445 ENDÜSTRİYEL ÖLÇMELER VE CİHAZLAR (3-0-0) 3, AKTS: 5

Endüstriyel ölçme ve cihazlarına giriş, dinamik karakteristikler, Strain gage ve yük hücreleri (Load Cell). Moment ölçmeleri, termistör, termoçift ve RTD’ler, LVDT’ler, kapasitif transdüserler, basınç Sensörleri ve basınç ölçmeleri, pH ve viskozite ölçmeleri, Piezoelektrik sensörleri, ultrasonik sensörler, işaret şartlayıcıları, akıllı sensörler.

EEM446 BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ TEMELLERİ (3-0-0) 3, AKTS: 5

İnsan fizyolojisine genel bakış, biyomedikal enstrümantasyonuna giriş, biyopotansiyel kaynaklar, biyomedikal transdüserler ve elektrotlar, biyopotansiyel amplifikatörler. Kardiyovasküler sistem, kardiyovasküler ölçmeler. Klinik laboratuvar cihazları, protez ve cerrahi cihazlar, biyotelemetri, biyomedikal görüntü sistemleri, bilgisayarın tıptaki uygulamaları, elektriksel emniyet.

EEM447 RADYO DALGALARININ YAYILIMI (3-0-0) 3, AKTS: 5

Radyo dalgalarının tanımı, elektromanyetik dalga yayılımı, gürültü, yansıma ve kırınım etkileri, çoklu yol yayılımı, iyonosferik yayılım, karasal telsiz haberleşme linkleri, kısa mesafe bina içi haberleşme, yer uzay haberleşmesi, Tera Hertz haberleşmesi.

EEM448 GENİŞ BANT HABERLEŞME SİSTEMLERİ (3-0-0) 3, AKTS: 5

Internet bazlı şebekeler, VPN, ISDN, BISDN, ATM şebeke teknolojileri, erişim şebekeleri, DSL, kablo modem, pasif optik şebekeler, telsiz şebekeler, telsiz veri şebekeleri, hücresel şebekeler, uydu haberleşme şebekeleri, şebeke yönetimi ve güvenlik.

EEM449 ULTRA GENİŞ BANT HABERLEŞMESİ (3-0-0) 3, AKTS: 5

Ultra geniş bant haberleşmesinin gelişimi, tanımı, ultra geniş bant sinyalleri ve sistemleri, UWB sinyallerinin üretimi, sinyal işleme teknikleri, kanal modellemesi, UWB antenleri ve anten dizileri, UWB sistem uygulamaları ve standartları.

EEM451 ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK LAB. I (2-2-0) 3, AKTS: 5

Endüstriyel lojik devreler, lojik devrelerde kullanılan mantık, röle mantığı, kontaktör tipleri, tipik mantık devreleri, merdiven mantığı, kontrol ve güç devreleri, start ve stop anahtarları, tutma fonksiyonu, endüstriyel uygulamalar: bir reaktif güç kompanzasyonu devresinin kontrol sisteminin projelendirilmesi, endüstriyel bir konveyörün röle mantığı ile projelendirilmesi, sensörler ve aktüatörler.

EEM452 RF MİKRODALGA (3-0-0) 3, AKTS: 5

Mikrodalga Mühendisliğinin temel kavramları olan iletim hatları, Smith Chart, S-parametreleri gibi kavramların teorisinin öğretilmesiyle öğrencilere özellikle savunma sanayii olmak üzere haberleşme elektroniği sahalarında kullanılacak bilgileri uygulamalarıyla birlikte vermek.

EEM454 SAYISAL FİLTRELER VE SİSTEMLER (3-0-0) 3, AKTS: 5

Analog ve sayısal filtrelere ilişkin kavramları öğretmek ve öğrencileri filtre tasarımı yapabilecek düzeyde bilgilendirmek.

EEM455 GÖRÜNTÜ İŞLEME (3-0-0) 3, AKTS: 5

Kameranın işleyişi. İnsan görme sistemi. Görüntü işaretinin temel özellikleri. Histogram tabanlı işlemler. Örnekleme ve kuantalama. 2D evrişim. 2D Fourier dönüşümü. 2D süzgeçler. Gürültü bastırma ve görüntü iyileştirme teknikleri. Medyan süzgeçler. Görüntü çarpıtma. Morfolojik dönüşümler.

Önkoşul: EEM 206 veya BBO

EM456 SAYISAL İŞARET İŞLEME (3-0-0) 3, AKTS: 5

Ayrık zamanlı işaret ve sistemler. İşaret ve sistemlerin özellikleri. Ayrık doğrusal zamanla değişmez sistemler. Birim dürtü yanıtı. Evrişim. Fark denklemleri. Ayrık zamanlı Fourier dönüşümü. Z- ve ters-z dönüşümü. Kararlılık ve nedensellik. Periyodik evrişim. Ayrık Fourier dönüşümü. Hızlı Fourier dönüşümü. IIR ve FIR süzgeçler.

Önkoşul: EEM 206 veya BBO (Bölüm Başkanlığı Onayı)

EEM458 İLERİ MANTIK DEVRELERİ TASARIMI VE LAB. (2-2-0) 3, AKTS: 5

Kombinasyonel ve senkron ardışıl devreler dışında kalan diğer lojik devrelerin incelenmesi ve bu devrelerin analiz ve sentezinde kullanılan yöntemlerinin öğretilmesi.

EEM459 MİKROİŞLEMCİLİ SİSTEM TASARIMI (3-0-0) 3, AKTS: 5

Mikroişlemci tabanlı sayısal sistemlerin ve alt birimlerinin yazılımsal ve donanımsal tasarımı. Mikroişlemci tabanlı sayısal sistemlerde yan birimler, paralel seri iletişim ara birimleri, zamanlayıcı-sayıcı tümdevreler, bellek elemanları, analog-sayısal ve sayısal-analog çeviriciler ile evrensel lojik elemanlarının tanıtım ve kullanımı. Tek tümdevreli mikrodenetleyiciler ve çoklu mikroişlemcili sayısal sistemler. Sayısal süzgeç gerçekleme. Donanım ve yazılım tabanlı sayısal sistem uygulamaları.

EEM460 RADYO VE TV SİSTEMLERİ (3-0-0) 3, AKTS: 5

Frekans değiştirmeli alıcı ilkeleri, seçicilik, duyarlılık, hayal frekans etkileri; genlik ve frekans modülasyonlu yayın sistemleri, ilkeleri ve gürültü performansları, çok taşıyıcılı sistemler ve OFDM. COFDM; görüntü iletişim temelleri, tarama, senkronizasyon, renk, bileşik ve bileşen işaretler ve yapıları, PAL, SECAM NTSC sistemleri, PAL kodlama ve çözümleme, resim bozulmaları; alıcı yapıları, sayısallaştırma, sayısal video işaret işleme ilkeleri, çok boyutlu örnekleme, yüksek çözünürlüklü TV yöntemleri, HDTV. ATV. DVB-S.C.T, video kayıt temelleri, kablo ve uydu dağıtım ilkeleri.

EEM461 UYDU HABERLEŞMESİ (3-0-0) 3, AKTS: 5

Uydu haberleşmesine giriş. Uydu haberleşmesinde yörüngesel parametreler. Uyduyu yörüngeye oturtan sistem ve araçlar. Uydu link tasarımı. Uydu linkleri için modülasyon ve çoğullama teknikleri. Uydu-yer yollarında yayılma ve link tasarımına etkileri. Parazit. Intelsat ve Inmarsat Uydu sistemleri.

EEM462 DEVRE SENTEZİ (3-0-0) 3, AKTS: 5

Filtre karakteristikleri. Doğrusal filtrelerin gerçeklenebilirlik koşulları. Filtrelerde kullanılan aktif ve pasif bileşenler. Akım ve gerilim modlarında çalışan temel yapı blokları. Tasarım öncelikleri. Duyarlılık analizi. Simülasyon tekniklerine, durum değişkenlerine ve işaret-akış diyagramlarına bağlı olarak aktif filtre tasarım yöntemleri.

EEM463 ELEKTRİK MAKİNALARI DİNAMİĞİ (3-0-0) 3, AKTS: 5

Asenkron makine tasarımı. Tasarım temelleri, ebat belirlemesi, oluk sayısı seçimi, sargılar, parametre hesaplamaları. Senkron makine tasarımı, ebat belirlemesi, sargılar ve parametre hesaplaması. Senkron ve asenkron makinelerin optimum tasarımı.

EEM464 HÜCRESEL HABERLEŞME SİSTEMLERİ (3-0-0) 3, AKTS: 5

Mobil haberleşmeye giriş. Küresel mobil haberleşme sistemine (GSM) genel bakış. Kablosuz haberleşme kavramları. Fiziksel ve mantıksal kanallar. Anahtarlama sistemi, baz istasyon sistemi. Trafik çeşitleri: Mobilden mobile çağrılar, mobilden PSTN'e çağrılar, PSTN'den mobile çağrılar. Kısa İleti Hizmeti (SMS). Yerleşim güncellemesi. Hücreden hücreye çağrı aktarımı. Mobil istasyonlar. Hücre planlama prensipleri. 2,5 ve 3. nesil haberleşme sistemi.

EEM465 ELEKTRİK ENERJİSİ KULLANIMI (3-0-0) 3, AKTS: 5

Tüketici çeşitleri, düğüm yükü ve yük grafiği, maksimum, minimum ve ortalama yük, yükün eşzamanlık faktörü, trafo merkezleri, trafo seçimi, iletken ve kablo seçimi, izin verilen gerilim düşümü metodu, Elektrik şebekeleri, şebeke çeşitleri ve hesapları, Tek fazlı ve üç fazlı sistemlerde gerilim düşümü, güç ve enerji kaybı hesapları, kayıpların azaltılması metotları, Güç faktörü, boyuna ve enine kompanzasyon, Kompanzasyon cihazlarının seçimi ve yerleştirilmesi.

EEM466 VERİ HABERLEŞMESİ VE LABORATUVARI (2-2-0) 3, AKTS: 5

Haberleşme sistemleri. Haberleşme protokollerinin temelleri. OSI referans modeli. Veri iletimi. İletim ortamı. Bant genişliği ve bit hızı. Senkron ve asenkron iletim. Seri. paralel iletim. Kodlama ve modülasyon teknikleri. Ağ yapıları. Akış kontrolü. Erişim kontrolü. Hata kontrolü: Parite, checksum, CRC. Çoğullama. Devre anahtarlama, paket anahtarlama. Datagram. HDLC. ATM. ISDN. IBM Token Ring. IEEE802. CSMA CSMA-CD. Internetwork. TCP.IP. Kriptolama ve veri güvenliği.

EEM468 ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK VE LABORATUVARI II (2-2-0) 3, AKTS: 5

Programlanabilir lojik kontrolörler, iç yapısı, programlama dilleri, kontrol akış sistemi, merdiven diyagramı, deyim listesi, ardışıl kumanda, bellek devreleri, endüstriyel uygulamalar: Basınç kazanı emniyet devresi otomasyonu, bir tezgahın yönünün kumandası, elektrik enerjisinin şeklini çevirme ve çeviricilerin türleri, güç elektroniği elemanlarının çalışma ilkeleri, güç doğrultucu elemanları, silisyum güç doğrultucu elemanlarının yapıları, yarıiletkenlerin kristal yapıları, n-tipi yarıiletken, p-tipi yarıiletken, pn-kristal yapısının doğrultma etkisi (diyot), pn-kristal yapısı, tristör elemanının çalışma ilkesi ve özeğrileri, tıkama karakteristiği, kesim karakteristiği, iletim karakteristiği, tristör kapı devresinin özellikleri, tetikleme yöntemleri, seri ve paralel bağlama. Güç elektroniği devreleri, güç elektroniği devrelerinde elektriksel büyüklükler, gerilim ve akımlar, güçler, şekil katsayıları, dalgalılık, Fourier analizi, Temel güç elektroniği devrelerinde giriş ve çıkış akımlarının Fourier analizi, temel bileşen, aktif ve reaktif bileşenler, harmonikler, güç katsayısı, giriş güçleri, çıkış güçleri.

Önkoşul: EEM451 veya BBO

EEM470 ANTENLER VE PROPAGASYON (3,0) 3, AKTS: 5

Haberleşme elektroniğinin en temel elemanlarından olan antenlerin elektromanyetik alan ve dalga bilgisi içeren teorisinin yanında bilgisayar simülasyonu ile basit mikroşerit antenlerin tasarlanması uygulamalarının gerçeklenmesi.

EEM471 GÜÇ SİSTEM ANALİZİ (3,0) 3, AKTS: 5

Güç sistemlerine giriş. İletim hat parametreleri, endüktans ve kapasitans. Kısa, orta ve uzun hat modelleri ve akım gerilim ilişkileri. Transformatör ve generatörlerin elektriksel karakteristikleri. Per Unit sistem. Güç sistemlerinin modellenmesi. Simetrik kısa devre analizi. Kesici seçimi.

EEM474 ELEKTROMEKANİK KUMANDA SİSTEMLERİ (2-2-0) 3, AKTS: 5

Elektrik kumanda devre elemanları, Butonlar, Anahtarlar, Paket Şalterler, Konum-kontak diyagramı ve temel uygulama devreleri, Kontaktörler, Zaman röleleri, Temaslı-Temassız sınır anahtarları, Kumanda ve güç devresinin oluşturulma mantığı, Temel kumanda devreleri, Dönüş yönü değiştirme, Kesik-sürekli çalıştırma, İki devirli (Dahlender) asenkron motorun çalıştırılıp durdurulması, Otomatik garaj kapısı otomasyonu, Bariyer tip kapı otomasyonu, Yol verme yöntemleri, Dirençle yol verme, Reaktansla yol verme, Yol verme direnci hesabı, Oto trafosu ile yol verme, Yıldız-üçgen yol verme, Yıldız-Üçgen yol vermede akım, güç ve moment, Frenleme, Mekanik(balatalı) frenleme, Dinamik frenleme, DC motorların dinamik frenlenmesi, Asenkron motorların dinamik frenlenmesi, Frenleme gerilimi hesabı, Motor koruma elemanları, Aşırı akım röleleri, Termik röle ve devre şeması, örnek bir uygulama, Termistörlü koruma rölesi, Faz sırası rölesi.

EEM475 İLERİ DEVRE TEORİSİ (4-0-0) 4, AKTS: 5

Sinüsoidal kararlı-durağan hal analizi. Tek fazlı AC devreleri. İmpedans, fazör metod, üç fazlı devreler. Ortak (eşli) indüktörler. RLC devresi frekans tepkisi. Elektrik Devrelerin Laplace ile dönüşümü.

Önkoşul: EEM201 veya BBO (Bölüm Başkanlığı Onayı)

EEM476 KARMAŞIK ANALİZ (4-0-0) 4, AKTS: 5

Kompleks sayılar, analitik fonksiyon elementer fonksiyonlar ve özellikleri. Cauchy integral formülü, kuvvet serileri, rezidüler ve kutup noktaları. Fourier ve Laplace dönüşümleri ve uygulamaları.

Önkoşul: MAT111 veya MAT112 veya BBO

EEM477 ELEKTROMANYETİK DALGA TEORİSİ (3-0-0) 3, AKTS: 5

Elektromanyetik İndüksiyon; Faraday ve Lenz kanunları, transformatör ve elektromotor kuvvet, indüksiyonlu ısıtma. Maxwell denklemleri, dalga denklemleri. Boşlukta, iletken ve dielektrik ortamda düzlem dalgalar; polarizasyon, Poynting teoremi, Snell kanunu ve Fresnel formülleri. İletişim hat teorisi, TEM dalgalar, kayıplı ve kayıpsız iletişim hatları.

Önkoşul: EEM204 veya BBO

EEM478 YÜKSEK GERİLİM TEKNİKLERİ (3-0-0) 3, AKTS: 5

Gazlarda akım-gerilim karakteristiği. Katotlardan elektron emisyonu. İyonizasyon ve iyonizasyona zıt olaylar. Townsend ve streamer delinme mekanizmaları. Elektronegatif gazlarda delinme mekanizmaları. Yıldırım deşarjları. Korona deşarjları. Sıvı ve katı yalıtkanlarda delinme mekanizmaları. AC, DC ve darbe gerilimlerinin üretilmesi ve ölçülmesi.

MEK101 MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ (3-0-0) 3, AKTS: 5

Mekatronik tanımı. Mekatroniği oluşturan teknolojiler ve uygulama alanları. Mekatronik sistemlerin temel özellikleri nelerdir? Algılayıcılar, çeşitleri, uygulama yerleri, seçim kriterleri. Otomasyon, Otomasyon çeşitleri ve Otomasyon piramidi. Esnek İmalat Sistemleri (FMS). Endüstriyel Robotlar, konfigürasyonları, kısımları. Robot programlama yazılımı COSIMIR Educational tanıtımı. Move Master ve Melfa Basic IV programlama örnekleri. PLC'ye giriş, kısımları ve programlamaya giriş. PLC ile basınca bağlı, konuma bağlı, zamana bağlı kontrol ve uygulamaları. Sıralı devrelerin PLC ile kontrolü. PLC kontrollü proje çalışmaları. PLC kontrollü proje sunumları. MPS ünitesi üzerinde PLC kontrollü sistem uygulamaları.

İST212 OLASILIK VE İSTATİSTİK (4-0-0) 3, AKTS: 5

Örnek uzay, olay ve sayma kuralları, permütasyon ve kombinasyon, olasılık aksiyonlar, geometrik ve koşullu olasılık Bayes teorisi, rasgele değişkenler, beklenen değer, varyans, momentler, kesikli olasılık dağılımları ve sürekli olasılık dağılımları.