Fen Bilimleri Enstitüsü

Bilgisayar Mühendisliği    
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Yönetim Bilişim Sistemleri
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Mimarlık
Mimarlık Doktora
İç Mimarlık
Endüstri Ürünleri Tasarımı
Uygulamalı Matematik
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Makine Mühendisliği

Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002-2003 Eğitim-Öğretim yılında Lisansüstü eğitim-öğretimine başlamış olup Enstitüde halen 7 Anabilim Dalında 8 Yüksek Lisans programı açılmış bulunmaktadır.

Fen Bilimleri Enstitüsü, Üniversitemizin Mühendislik, Fen Edebiyat ve Mimarlık Fakültelerinin Bilgisayar Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Endüstri Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Matematik, Mimarlık ve İçmimarlık alanlarında Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans eğitim-öğretim programları yürütülmektedir.

Enstitünün Anabilim Dallarındaki programlar çerçevesinde yürütülen Yüksek Lisans çalışmalarında ülkemiz gelişimine ve teknolojik ilerlemesine katkısı olabilecek uzman kadroların yetişmesi amaçlanmaktadır.