Atatürkçü Düşünce Kulübü
Atatürkçü Düşünce Kulübü Atatürkçülüğü içinde bulunduğumuz çağın değişen koşullarına göre anlamak, yorumlayabilmek ve ona yeni açılımlar kazandırabilmek için kurulmuş bir düşünce topluluğudur.

Atatürkçü Düşünce Kulübü

Atatürkçü Düşünce Kulübü Atatürkçülüğü içinde bulunduğumuz çağın değişen koşullarına göre anlamak, yorumlayabilmek ve ona yeni açılımlar kazandırabilmek için kurulmuş bir düşünce topluluğudur.  Atatürkçü Düşünce Kulübü olarak bizimle aynı amaçları taşıyan, çalışmalarımızda yer almak isteyen tüm Haliç Üniversitesi öğrencilerini aramıza katılmaya çağırıyoruz. 

Okul içinde ve dışında düzenlediğimiz etkinlikleri duyuru afişleri yoluyla takip edebilirsiniz. 

Amaç:

Bağımsız, laik ve demokratik bir Türkiye yaratmak yolunda Atatürk ilkelerini ve Atatürkçü düşünceyi üniversite gençliğine anlatabilmek için gerekli olanakları yaratmak.

Etkinlikler
Kulüpler