Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Müfredat

Ders Kodu Dersin Adı AKTS T+U+L Türü
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 2+0+0 Zorunlu
BİM121 Bilgisayar Programlama I 7 2+0+2 Zorunlu
FİZ101 Fizik I 6 3+0+2 Zorunlu
İNG101 İngilizce I 3 3+0+0 Zorunlu
MAT113 Lineer Cebir 4 3+0+0 Zorunlu
MAT111 Matematik I 6 5+0+0 Zorunlu
TDB101 Türk Dili I 2 2+0+0 Zorunlu
  TOPLAM 30    

 

2.Yarıyıl        
       
Ders Kodu Dersin Adı AKTS T+U+L Türü
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 2+0+0 Zorunlu
EEM102 Devre Teorisi I 5 4+0+0 Zorunlu
EEM104 Elektrik Devreleri Laboratuvarı I 4 0+0+4 Zorunlu
FİZ102 Fizik II 6 3+0+2 Zorunlu
İNG102 İngilizce II 3 3+0+0 Zorunlu
MAT112 Matematik II 6 5+0+0 Zorunlu
EEM106 Elektrik - Elektronik Mühendisliğinde 2 2+0+0 Zorunlu
İş Sağlığı ve Güvenliği
       
TDB102 Türk Dili II 2 2+0+0 Zorunlu
  TOPLAM 30    

 

 

 

3.Yarıyıl        
       
Ders Kodu Dersin Adı AKTS T+U+L Türü
EEM201 Devre Teorisi II 4 4+0+0 Zorunlu
EEM205 Elektrik Devreleri Laboratuvarı II 4 0+0+4 Zorunlu
EEM207 Mantık Devreleri 6 2+0+2 Zorunlu
EEM209 Bilgisayar Destekli Devre Analizi 5 1+0+2 Zorunlu
EEM219 Elektriksel Malzemeler 5 3+0+0 Zorunlu
MAT215 Diferansiyel Denklemler 6 5+0+0 Zorunlu
  TOPLAM 30    

 

4.Yarıyıl        
       
Ders Kodu Dersin Adı AKTS T+U+L Türü
EEM204 Elektromanyetik Alan Teorisi 5 3+0+0 Zorunlu
EEM206 Sinyaller ve Sistemler 5 4+0+0 Zorunlu
EEM210 Programlanabilir Lojik Denetleyiciler 5 3+0+0 Zorunlu
EEM220 Mikroişlemci Sistemleri ve Laboratuvarı 5 3+0+2 Zorunlu
HUK222 İş Hukuku ve Etiği 2 3+0+0 Zorunlu
XXXXXX Alan Dışı Seçmeli I 4 3+0+0 Seçmeli
XXXXXX Alan Dışı Seçmeli II 4 3+0+0 Seçmeli
  TOPLAM 30    

5.Yarıyıl

Ders Kodu Dersin Adı AKTS T+U+L Türü
EEM299 Endüstri Stajı I 0 0+0+0 Zorunlu
EEM301 Elektronik I 5 4+0+0 Zorunlu
EEM307 Elektrik Dağıtım Sistemleri 5 3+0+0 Zorunlu
EEM309 Elektrik Makinaları I 5 4+0+0 Zorunlu
EEM310 Haberleşme Teorisi 5 3+0+0 Zorunlu
EEM325 Aydınlatma ve İç Tesisat 5 3+0+0 Zorunlu
EEMXXX Alan Seçmeli I 5 3+0+0 Seçmeli
  TOPLAM 30    
6.Yarıyıl        
       
Ders Kodu Dersin Adı AKTS T+U+L Türü
EEM302 Otomatik Kontrol 5 3+0+0 Zorunlu
EEM303 Elektronik Laboratuvarı 3 0+0+4 Zorunlu
EEM304 Elektronik II 5 4+0+0 Zorunlu
EEM308 Elektrik Makinaları II 5 4+0+0 Zorunlu
EEM312 Haberleşme Laboratuvarı 3 0+0+4 Zorunlu
EEM334 Güç Elektroniği 4 3+0+0 Zorunlu
EEMXXX Alan Seçmeli II 5 1 adet Seçmeli
  TOPLAM 30    

 

7.Yarıyıl        
       
Ders Kodu Dersin Adı AKTS T+U+L Türü
EEM399 Endüstri Stajı II 0 0+0+0 Zorunlu
EEM497 Bitirme Projesi I 6   Zorunlu
EEMXXX Alan Seçmeli III 5 3+0+0 Seçmeli
EEMXXX Alan Seçmeli IV 5 3+0+0 Seçmeli
EEMXXX Alan Seçmeli V 5 3+0+0 Seçmeli
EEMXXX Alan Seçmeli VI 5 3+0+0 Seçmeli
XXXXXX Alan Dışı Seçmeli III 4 3+0+0 Seçmeli
  TOPLAM 30    

8.Yarıyıl        
       
Ders Kodu Dersin Adı AKTS T+U+L Türü
EEM498 Bitirme Projesi II 11   Zorunlu
EEMXXX Alan Seçmeli VII 5 3+0+0 Seçmeli
EEMXXX Alan Seçmeli VIII 5 3+0+0 Seçmeli
EEMXXX Alan Seçmeli IX 5 3+0+0 Seçmeli
XXXXXX Alan Dışı Seçmeli IV 4 3+0+0 Seçmeli
  TOPLAM 30    

SEÇMELİ DERSLER
Alan Seçmeli I-VIII

Ders Kodu Dersin Adı AKTS T+U+L Türü
BİM451 Yapay Sinir Ağları 5 3+0+0 Seçmeli
BİM453 Genetik Algoritmalar 5 3+0+0 Seçmeli
BİM456 Yapay Zeka 5 3+0+0 Seçmeli
BİM463 Modelleme ve Simülasyon 5 3+0+0 Seçmeli
BİM465 Nümerik Analiz 5 3+0+0 Seçmeli
BİM466 Gömülü Sistemler 5 3+0+0 Seçmeli
BİM472 Bulanık Mantık 5 3+0+0 Seçmeli
BİM474 Bilgisayarda Görme 5 3+0+0 Seçmeli
BİM475 Örüntü Tanıma 5 3+0+0 Seçmeli
EEM409 Çağdaş Kontrol Teorisi 5 3+0+0 Seçmeli
EEM414 Sayısal Haberleşme Sistemleri 5 3+0+0 Seçmeli
EEM416 Fiber Optik Haberleşme 5 3+0+0 Seçmeli
EEM418 Sayısal Elektromanyetik 5 3+0+0 Seçmeli
EEM422 Adaptif Filtreler 5 3+0+0 Seçmeli
EEM423 Elektrik Tesislerinde Koruma Tekniği 5 3+0+0 Seçmeli
EEM424 Elektrik Tesislerinde Topraklama 5 3+0+0 Seçmeli
EEM426 Enerji Dağıtım Projesi 5 3+0+0 Seçmeli
EEM427 Enerji Sistemlerinde Geçit Süreçleri I 5 3+0+0 Seçmeli
EEM428 Enerji Sistemlerinde Geçit Süreçleri II 5 3+0+0 Seçmeli
EEM429 Yenilenebilir Enerji Sistemleri 5 3+0+0 Seçmeli
EEM430 Elektrik Enerjisi Ekonomisi 5 3+0+0 Seçmeli
EEM431 Yüksek Gerilim Kesicileri 5 3+0+0 Seçmeli
EEM432 Yüksek Gerilim Özel Problemleri 5 3+0+0 Seçmeli
EEM433 Elektrik Makinalarında Modern Kontrol Yöntemleri 5 3+0+0 Seçmeli
EEM435 Güç Elektroniği Devrelerinin Tasarımı 5 3+0+0 Seçmeli
EEM436 Tıp Elektroniği 5 3+0+0 Seçmeli
EEM437 Mikrodalga Sistemlerinin Bilgisayar Destekli Analizi 5 3+0+0 Seçmeli
ve Modellenmesi
       
EEM439 Süreç Denetimi 5 3+0+0 Seçmeli
EEM440 Çok Değişkenli Kontrol Sistemlerine Giriş 5 3+0+0 Seçmeli
EEM441 Ayrık Zamanlı Kontrol Sistemleri 5 3+0+0 Seçmeli
EEM442 Robot Modelleme ve Kontrol 5 3+0+0 Seçmeli
EEM443 Fiber Optiğe Giriş 5 3+0+0 Seçmeli
EEM444 Elektrik ve Elektronik Ölçmeler 5 3+0+0 Seçmeli
EEM445 Endüstriyel Ölçmeler ve Cihazlar 5 3+0+0 Seçmeli
EEM446 Biyomedikal Mühendisliği Temelleri 5 3+0+0 Seçmeli
EEM447 Radyo Dalgalarının Yayılımı 5 3+0+0 Seçmeli
EEM448 Geniş Bant Haberleşme Sistemleri 5 3+0+0 Seçmeli
EEM449 Ultra Geniş Bant Haberleşmesi 5 3+0+0 Seçmeli
EEM451 Endüstriyel Elektronik Laboratuvarı I 5 2+0+2 Seçmeli
EEM452 RF Mikrodalga 5 3+0+0 Seçmeli

 

EEM454 Sayısal Filtreler ve Sistemler 5 3+0+0 Seçmeli
EEM455 Görüntü İşleme 5 3+0+0 Seçmeli
EEM456 Sayısal İşaret İşleme 5 3+0+0 Seçmeli
EEM458 İleri Mantık Devreleri Tasarımı ve Laboratuvarı 5 2+0+2 Seçmeli
EEM459 Mikroişlemcili Sistem Tasarımı 5 3+0+0 Seçmeli
EEM460 Radyo ve TV Sistemleri 5 3+0+0 Seçmeli
EEM461 Uydu Haberleşmesi 5 3+0+0 Seçmeli
EEM462 Devre Sentezi 5 3+0+0 Seçmeli
EEM463 Elektrik Makinaları Dinamiği 5 3+0+0 Seçmeli
EEM464 Hücresel Haberleşme Sistemleri 5 3+0+0 Seçmeli
EEM465 Elektrik Enerjisi Kullanımı 5 3+0+0 Seçmeli
EEM466 Veri Haberleşmesi ve Laboratuvarı 5 2+0+2 Seçmeli
EEM468 Endüstriyel Elektronik ve Laboratuvarı II 5 2+0+2 Seçmeli
EEM470 Antenler ve Propagasyon 5 3+0+0 Seçmeli
EEM471 Güç Sistem Analizi 5 3+0+0 Seçmeli
EEM474 Elektromekanik Kumanda Teknikleri 5 2+2+0 Seçmeli
EEM475 İleri Devre Teorisi 5 4+0+0 Seçmeli
EEM476 Karmaşık Analiz 5 4+0+0 Seçmeli
EEM477 Elektromanyetik Dalga Teorisi 5 3+0+0 Seçmeli
EEM478 Yüksek Gerilim Teknikleri 5 3+0+0 Seçmeli
END313 Mühendislik Ekonomisi 5 3+0+0 Seçmeli
END402 Matematiksel Modelleme 5 3+0+0 Seçmeli
END403 Oyun Teorisi 5 3+0+0 Seçmeli
END406 Dinamik Programlama 5 3+0+0 Seçmeli
MAT461 Varyasyon Hesabı 5 3+0+0 Seçmeli
MAT465 Optimizasyon 5 3+0+0 Seçmeli
MEK101 Mekatronik Mühendisliğine Giriş 5 3+0+0 Seçmeli