Tanıtıcı Bilgiler

Tekstil ve Moda Tasarımı Yüksek Lisans Programı, 2006–2007 yılında eğitim-öğretime başlamıştır.

Tekstil sektörü hem üretimde, hem ihracatta, hem de istihdamda Türkiye’nin çok önemli sektörlerinden biridir. Günümüzde, tekstil alanında, çağdaş teknik bilgilere sahip, yaratıcı-sanatçı kimlik ve kültürel birikimlerle donanmış, bilinçli ve uzman Tekstil ve Moda Tasarımcılarına gereksinim duyulmaktadır. Bu alandaki taleplerin tartışılmayacak düzeyde önemli olduğu görülmektedir. Tekstil ve Moda Tasarımı Yüksek Lisans Programının amacı, bu alanda nitelikli insan birikimini oluşturmak, Türk tasarım eğitiminin uluslararası düzeye taşınmasına katkıda bulunmak, araştırma yapmak, yapılmasını özendirmek ve sonuçların ilgili kesimlerce paylaşımını sağlamaya yönelik çalışmalar yapmaktır.

Tekstil malzemeleri, kavramları ve teknikleriyle sanat yapıtlarını üretebilen ve tekstil-giyim endüstrisinde öncü fikirleri yakalayıp bu sektörün istekleri doğrultusunda talepleri değerlendirecek nitelikli, araştırıcı tekstil ve moda tasarımcıları ile bu alanda akademisyenlerin yetiştirilmeleri hedeflenmektedir.

Tekstil ve Moda Tasarımı Yüksek Lisans Programını;

• Tekstil ve Moda tasarımcısı olarak; serbest tasarımcı olarak çalışmak isteyenler,

• Tekstil ve Moda tasarımcısı olarak özel ve/veya kamu kuruluşunda, tasarım stüdyolarında, sinema ve televizyon kurumlarında, moda ve hazır giyim üreten tekstil ve dokuma fabrikalarında, kostüm ve sahne sanatları icra eden her türlü benzer kurum ve kuruluşlarda moda tasarımcısı olarak çalışmak isteyenler,

• Akademik kariyer yapmak isteyenler seçebilir.