Hemşirelik
Hemşirelik Yüksek Lisans Programı

Müfredat

HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TEZLİ LOTO
1. YY          
Ders Kodu Dil Dersin Adı Kredi Teo+Uyg+Lab Türü
HEM 501   Hemşirelikte Etik 2 2+0+0 Zorunlu
HEM 505   Araştırma Yöntemleri I 2 2+0+0 Zorunlu
HEY 599   Kalite ve Akreditasyon Kriterleri 2 2+0+0 Zorunlu
HEM 599   Tez  - 1+0+0 Zorunlu
Seçmeli   Konu Alanına Göre Değişmektedir Seçmeli
      11    
           
2. YY          
Ders Kodu Dil Dersin Adı Kredi Teo+Uyg+Lab Türü
HEM 502   Sağlık Mevzuatı  2 2+0+0 Zorunlu
HEM 506   Araştırma Yöntemleri II 2 2+0+0 Zorunlu
HEM 590   Seminer - 2+0+0 Zorunlu
HEM 599   Tez  - 1+0+0 Zorunlu
Seçmeli     Seçmeli
      10    
Seçmeli           
SEÇMELİ GÜZ
Ders Kodu Dil Dersin Adı Kredi Teo+Uyg+Lab Türü
HEC 551   Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği I 3 2+2+0 Seçmeli
HEÇ 555   Çocuk Sağlığı Hemşireliği 2 2+0+0 Seçmeli
HEÇ 557   Çocukta Büyüme ve Gelişme  2 2+0+0 Seçmeli
HEÇ 559   Çocuk Hemşireliğinde Güncel Yaklaşımlar 2 2+0+0 Seçmeli
HED 561   İç Hastalıkları Hemşireliği I 5 4+2+0 Seçmeli
HEE 563   Hemşirelik Esasları I 2 2+0+0 Seçmeli
HEE 565   Hemşirelikte Temel Kavramlar  2 2+0+0 Seçmeli
HEE 567   Sağlığın Tanılaması ve Değerlendirilmesi 2 2+0+0 Seçmeli
HEH 569   Halk Sağlığı Hemşireliği I 3 2+2+0 Seçmeli
HEH 571   Okul Sağlığı Hemşireliği 2 2+0+0 Seçmeli
HEH 573   İş Sağlığı Hemşireliği 2 2+0+0 Seçmeli
HEK 575   Kadın Sağlığının Korunma ve Geliştirme 2 2+0+0 Seçmeli
HEK 577   Perinatoloji Hemşireliği I 2 2+0+0 Seçmeli
HEK 579   Temel İnfertilite Hemşireliği 2 2+0+0 Seçmeli
HEN 581   Klinik Mikrobiyoloji ve Parazitoloji 3 3+0+0 Seçmeli
HEN 583   Hastane Enfeksiyonları 6 4+4+0 Seçmeli
HEP 585   Psikiyatri Hemşireliği I 3 2+2+0 Seçmeli
HEP 587   Ruh Sağlığı Hemşireliği  2 2+0+0 Seçmeli
HEP 589   Psikolojik Yaklaşımlar ve Kuramlar 2 2+0+0 Seçmeli
HEP 591   Kişilik Kuramları 2 2+0+0 Seçmeli
HEY 593   Hemşirelikte Yönetim I 3 2+2+0 Seçmeli
HEY 595   Yönetim ve Organizasyon 2 2+0+0 Seçmeli
HEY 597   İnsan Kaynakları Yönetimi 2 2+0+0 Seçmeli
           
Seçmeli          
SEÇMELİ BAHAR
Ders Kodu Dil Dersin Adı Kredi Teo+Uyg+Lab Türü
HEM 504   Adli Hemşirelik 2 2+0+0 Seçmeli
HEC 552   Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği II 4 2+4+0 Seçmeli
HEC 554   Acil Cerrahide Temel Kavramlar ve Güncel Uygulamalar 2 2+0+0 Seçmeli
HEÇ 556   Çocuk Hastalıkları Hemşireliği 3 2+2+0 Seçmeli
HEÇ 558   Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Hemşireliği  2 2+0+0 Seçmeli
HED 560   İç Hastalıkları Hemşireliği II 6 4+4+0 Seçmeli
HED 562   Solunum Sistemi Hastalıkları Hemşireliği  2 2+0+0 Seçmeli
HEE 564   Hemşirelik Esasları II 5 2+6+0 Seçmeli
HEH 568   Halk Sağlığı Hemşireliği II 2 2+0+0 Seçmeli
HEH 570   Aile Sağlığı Hemşireliği 2 2+0+0 Seçmeli
HEK 572   Jinekoloji ve Jinekolojik Onkoloji Hemşireliği  2 2+0+0 Seçmeli
HEK 574   Perinatoloji Hemşireliği II 3 2+2+0 Seçmeli
HEM 576   Hemşirelik ve Kültür  2 2+0+0 Seçmeli
HEN 578    Enfeksiyon Hastalıkları  2 2+0+0 Seçmeli
HEN 580   Yoğun Bakım  3 2+2+0 Seçmeli
HEP 582   Psikiyatri Hemşireliği II 2 2+0+0 Seçmeli
HEP 584   Çocuk Psikiyatrisi Hemşireliği  2 2+0+0 Seçmeli
HEY 586   Hemşirelikte Yönetim II 2 2+0+0 Seçmeli
HEY 588   Hemşirelikte Liderlik 2 2+0+0 Seçmeli
HEY 592   Performans Değerlendirilmesi 1 1+0+0 Seçmeli
HEY 594    Finansal Bilgi Sistemleri  2 2+0+0 Seçmeli
HEY 596    Yönetimde Eğitim 2 2+0+0 Seçmeli
           
           
* Seçmeli dersler konu alanlarına göre seçilecektir.