Genel Bilgi

Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak açılan ve eğitime başlayan Hemşirelikte doktora programı Hemşirelikte yüksek lisans yapmış mezunların başvuracağı bir programdır.

Doktora programının amacı, öğrencilere bağımsız bilimsel araştırma yapma, olayları derinlemesine ve geniş bir perspektif ile ilerleme ve yorumlama, yeni sentezlere ulaşmak da gerekli adımları belirleme yeteneğini kazandırarak, edindiği bilgileri sahalarında kullanmayı teşvik etmektir.

Bu program sonucunda hazırlanacak olan doktora tezinin, bilime yenilik getirme, yeni bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayabilme yeteneğini kazandırarak, edinilen bilginin uygulamaya yansıtılması amaçlanmaktadır.

Öğrencilerimizin hazırladığı tezlerle hemşirelik mesleğine büyük katkıları olacağı düşünülmektedir. Hemşirelik Ana Bilim Dalı’nda açılan Doktora programlarımız konu alanlarına göre, İç Hastalıkları Hemşireliği, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Hastalıkları Hemşireliği, Halk Sağlığı Hemşireliği, Hemşirelik Esasları ve Psikiyatri Hemşireliği’ni kapsamaktadır.

BÖLÜM

KONTENJAN

KAYIT KOŞULLARI

Hemşirelik Ana Bilim Dalı

Her akademik yılın başında ilan edilir.

- Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Fakültelerinin ve Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik Bölümlerinden mezun olup Hemşirelikte Yüksek Lisans derecesine sahip olmak.
- ALES’ den başvurduğu programın (sayısal) türünden en az 55 puan almış olmak,
- Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca Kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olmak.

Detaylı bilgi için: Haliç Üniversitesi lisansüstü Eğitim-Öğretim ve sınav yönetmeliği