Genel Bilgi

Matematik bilim dalı kendi gelişiminin yanında, birçok farklı bilim dalı içerisinde kullanılabilir teknikler ve yöntemler üreten disiplinler arası bir bilim dalıdır. Uygulamalı Matematik bölümü geleneksel ve modern matematiğin uygulama alanlarını keşfeden ve bu alanları araştırma, eğitim ve endüstriyel amaçlı kullanıma sunar. Bölümün temel olarak odaklandığı konular şunlardır:

Matematiksel fizik
Diferansiyel denklemler,
Optimizasyon,
Yöneylem araştırma,
Oyun teorisi,
Stokastik kontrol teoremi,
Olasılık teoremi,
Sayısal analiz,
Bilgisayar bilimleri
İstatistik

Uygulamalı matematik bölümü bu alanlarda yapılan araştırma ve geliştirme çalışmalarını desteklemek ve akademik ya da endüstriyel ortamlarda bunların uygulama alanları yaratmak amacındadır. Bu amaca uygun olarak farklı disiplinlerden gelen ve bu alanda uzmanlaşmak isteyen öğrencilerimiz de programımıza kabul edilmektedir. Bu nedenle programımız fen bilimleri ve mühendislik mezunlarının yanı sıra fen bilimleri dallarında uzman eğitimciler ile işletme, ekonomi, enformatik, ekonometri vb. bölümlerin mezunlarına da açıktır.

Yüksek lisans programımız yirmi bir kredilik yedi ders ile 3 kredilik seminer dersi ve tezden oluşmaktadır.