Genel Bilgi

Moleküler biyoloji ve genetik multidisipliner ve sürekli gelişen bir bilim dalıdır ve canlılığı oluşturan moleküllerin temel özellik, yapı ve fonksiyonlarını, birbirleriyle etkileşimlerini ve etkileşim sonucu çıkan hücresel yanıtları araştırır. Hücrelerin ve organizmaların sağlıklı işleyiş mekanizmasında DNA, RNA ve proteinlerin yapı ve fonksiyonlarını ve birbirleriyle etkileşimlerini ortaya koyarak genetik bozuklukların sebep olduğu hastalıkların moleküler düzeyde anlaşılması yönünde çalışmalar yapar. Bu mekanizmaların moleküler düzeyde anlaşılması tedavi ve tanı sürecine önemli bir katkı sağlar. Kişiye yönelik terapilerin geliştirilmesi için hücre içi ve hücrelerarası sinyallerin anlaşılarak hücresel mekanizmaların ortaya çıkması vazgeçilmezdir. Moleküler biyoloji ve genetik patolojik durumların oluşma mekanizmalarını araştırır ve bu durumların giderilmesi için çalışmalarıyla, güncel, teknolojiyi en üst düzeyde kullanan kök hücre tedavileri, ilaç tasarımları, nanopartiküllerle terapi, immünolojik terapiler ve aşı üretimi gibi yeni teröpatik stratejiler geliştirmeyi hedefler. Viral ve bakteriyel enfeksiyonlar, genetik bozukluklar ve hücre sinyalizasyonu sorunlarının yol açtığı kanser, nörodejeneratif hastalıklar, diyabet, kalp hastalıkları gibi kompleks sendromlar ve kök hücre, bitki genetiği ve mikrobiyel genetik çalışmaları moleküler biyoloji ve genetik biliminin araştırma alanları içerisindedir.

Haliç Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı kaliteli eğitim programı, donanımlı laboratuvar alt yapısı ve sahip olduğu uzman ve deneyimli öğretim üyesi kadrosu ile öğrencilere eğitim olanağı sunmaktadır.

Üniversitemizin en son teknoloji ile planlanmış tam donanımlı araştırma ve öğrenci laboratuvarları yeni tekniklerin geliştirilmesi ve öğretilmesi amacı ile kullanılmakta, üniversitemizde görev alan ve konularında uzman öğretim üyelerimizin yanı sıra misafir bilim adamlarının katılımıyla düzenlenen konferans ve seminerler öğrencilerimiz ve bilim dünyası tarafından ilgi ve beğeniyle izlenmektedir.

Fen Bilimleri Enstitüsü Bünyesinde bulunan Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı yüksek lisans programı, moleküler biyoloji ve genetik alanındaki güncel bilgileri, teorik ve deneysel olarak veren dersler içermektedir. Toplam 4 yarıyıl olan eğitim Bologna sürecince 120 AKTS ile mezuniyet hakkı vermektedir. İlk 2 yarıyıl 60 AKTS’lik dersler tamamlandıktan sonra öğrencilerin yüksek lisans tezlerini moleküler genetik alanında deneysel olarak yaparak 60 AKTS daha tamamlamaları gerekmektedir. Yüksek lisans mezuniyetinden sonra öğrenciler yurtiçi ve yurtdışı doktora programlarına teşvik edilerek akademisyenliğe yönlendirilmektedir. Ancak, isteyen öğrencilerin sektörde çalışmaları da mümkündür.

Halic University Journal of Cell and Molecular Biology